BLOG KATKAEN.CZ

Blog o výchově a rodičovství

 • 10.08.2018 19:11

  Logický důsledek jako alternativa trestů bitím a hrozbami

  Logické tresty. Oč se jedná? Je to trest vycházející logicky z přečinu, z nežádoucího chování.  Pokud dítě v obchodě ukradne čokoládu a vy na to přijdete, půjde s Vámi, a osobně ji vrátí. Když dítě hází hračkami a hračka se rozbije, je rovnou potrestáno, pokud mu nekoupíte novou. Pokud...

 • 10.08.2018 19:01

  Pravidla komunikace ve výchově, s nimiž se určitě domluvíte

  Pravidla empatické komunikace ve výchově, dle konceptu ,,Růst lásky v rodině" podle Jiřiny Prekopové, jsou cestou předcházení nedorozumění, konfliktům a křiku.  Často vyžadují maličko energie z vaší strany, ale často se také vyplatí. Pojďte si vybrat, která pravidla empatické výchovy by mohla...

 • 10.08.2018 18:49

  Laskavá autorita rodiče, a neb jak být dětem parťákem i oporou

  Důsledná výchova neznamená výchova bez lásky. Vůbec empatická výchova je výchova laskavou autoritou. Která vnímá potřeby dětí jako je kontakt, soustředěná pozornost, porozumění, sounáležitosti s rodinou a za žádných okolností je neomezuje. Také vnímá vývojové mezníky a zohledňuje je. Jako je...

 • 10.08.2018 18:43

  Emoce do výchovy patří

  Emoce jsou součástí každé životní situace Emoce jsou součástí každé životní a výchovné situace. Často si je neuvědomujeme, ale jsou také lidé, kteří měli tak bolavé zážitky, že se od emocí raději, nevědomě, odstřihli. Žijí a vnímají, ale jsou hodně v rozumu. Nad věcmi a situacemi...

 • 10.08.2018 18:31

  Tlak v komunikaci vyvolává protitlak

  Zcela jistě podobné situace zažili také. Partner, rodič, dítě, nadřízený, kolega na Vás tlačí, pospíchá na splnění svého přání, vyžaduje splnění požadavku teď hned, a bez ohledu na to, co právě nyní potřebujete dokončit, co cítíte a zda máte vůbec chuť či kapacitu přání dotyčného splnit. Najednou...

 • 08.02.2017 14:44

  Jak být důsledný a zároveň láskyplný rodič?

  Nebojte se, že vás děti nebudou mít rády, když budete důslední a pevní ve výchově, i když brečí a vzdorují.  Vy přeci nenatahujete ostnaté dráty, Vy i přes ZÁKAZ stále vnímáte potřeby a emoce svého dítěte.     Jak být důslední a zároveň láskyplný rodič? V minulém článku...

 • 03.01.2017 07:39

  Proč nestrašit děti čertem, strašidly a jinými strachy?

  Čert a mikuláš se blíží...  Čas nezadržitelně letí, a tak jako minulý rok, také tento rok, již za chvíli zaklepe na dveře Mikuláš a za ním rozverný čert.     Pro mnohé děti období očekávání plného strachu, pro jiné dobrodružství, legrace. Každé dítě se ke svému strachu...

 • 31.01.2016 21:53

  Rodinné a výchovné poradenství v RC Dobříšek na Dobříši

    Individuální poradenství v RC Dobříšek Na rok 2015  obdrželo rodinné centrum Dobříšek dotaci od MPSV na projekt ,,Rodičovství s nadhledem" jeho prostřednictvím Vám v příjemných v prostorách s přátelskou atmosférou pomáháme procházet náročnější životní situace...

 • 19.01.2016 08:01

  NE, NE, NE kdo říká více NE, rodiče a nebo děti?

  Pláč je výrazem komunikace malých dětí, které ještě neumí říci, co potřebují Ve  chvíli, kdy dítě slézá z klína slyší hlavně NE, tam NElez, to NEber do ručiček, NE, NE, NE... .Často se mladí rodiče bouří proti hranicím, přirozené autoritě rodičů. Proč bychom měli děti omezovat?...

 • 18.01.2016 08:29

  Období vzdoru, jak s ním pracovat

    Z malého andílka je rázem čertík k pohledání. Je to čas, kdy se zrodilo vlastní Já, osobnost malého človíčka, která má za úkol poznat řád světa, vymezit se a úkolem rodičů je svým příkladem, důsledností a láskou ukázat malému JÁ, jak to ve světě chodí a že jsme mu oporou. Obdobívzdoru...

 • 08.11.2015 23:43

  Aby nám bylo doma dobře...

  Všichni přejeme, abychom se cítitli doma klidní a v bezpečí. Rádi se domů vraceli a sdíleli společný prostor s manželem a s dětmi. Ale občas, ouvej. Nedaří se. Neustálé rozbroje, vztek, neshody. Jak to, že dříve to bylo OK a nyní se pořád hádáme? Jeden druhého štve a neví už ani proč? Už se...

 • 03.11.2015 08:28

  Sourozenecké konstelace, a neb co jsme se dozvědli na přednášce v RC Dobříšek

  Sourozenecké konstelace 24. 9. Se konala v RC Dobříšek přednáška s besedou paní s Ing. Mgr. Marií Novákovou, lektorkou preventivně výchovného edukativního konceptu ,,Škola lásky v rodině" podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové. Přednáška byla pro zúčastněné přínosná, velmi příjemná,...

 • 11.10.2015 21:50

  Dítko začínáme vychovávat od chvíle, kdy slézá z klína

  Kdy začít vychovávat, když se píše, že miminka nemají mít nastaven řád a mají se okamžitě plnit jejich potřeby? Toto platí pro novorozence a malá miminka zcela jistě do šesti měsíců. Děti do osmi měsíců nemají pojem o čase.  Předměty, lidé, když zmizí z očí, nevidí je, jako by...

 • 06.04.2015 23:36

  Střídavá péče po rozvodu rodičů

  Střídavá péče je zvláštní forma výchovy zajišťované střídavě oběma rodiči v určitých časových intervalech. Jednou z podmínek pro střídavou péči je rodičovská zodpovědnost a způsobilost, která musí být na straně obou rodičů. Výchovné přístupy a postoje by měli být stejné a pokud tomu tak...

Blog terapie rodinných vztahů a duševního zdraví

 • 10.08.2018 20:24

  Analogií rodových kořenů je strom života

   Bytí člověka na zemi se velmi často přirovnává k růstu stromu, protože právě strom patří k nejstarším symbolům lidstva. Strom je užíván v mnoha symbolikách a příměrech v kontextu s běžným životem. Známé české rčení říká: „Ohýbej proutek, dokavaď je mladý“. Jiné rčení zase...

 • 26.04.2010 14:22

  Individuální práce sestry s pacientem

                       1. Charakter oddělení a práce sestry   Na otevřeném psychiatrickém oddělení následné péče prvého stupně v psychiatrické léčebně v Praze Bohnice je...

 • 26.04.2010 14:16

  Psychohygiena

      Osobnostně sociální výchova je obor pedagogiky, který se začíná formovat na katedře pedagogiky Filosofické fakulty UK v Praze od 90. let 20cátého století. Je to praktická disciplína , která se zabývá rozvojem osobnostních, sociálních a morálních dovedností...

 • 26.04.2010 14:10

  Edukace pacienta v rámci ošetřovatelské péče

  Osnova:   1.   Charakter práce zdravotní sestry na otevřeném psychiatrickém oddělení 2.   Vztah sestra - pacient  3.    Diagnózy nemocných  4.    Anamnestický rozhovor a pozorování pacienta v rámci ošetřovatelského...

 • 26.04.2010 13:59

  Ošetřovatelský proces u pacienta s histrionskou poruchou osobnosti

  Každá porucha osobnosti je svou psychopatologií jedinečná. Avšak nejvíce mi v mysli utkvěly pacienti s histrionskou poruchou osobnosti, a proto tuto seminární práci věnuji právě této poruše osobnosti. Na otevřeném koedukovaném oddělení v psychiatrické léčebně Bohnice jsem...

 • 26.04.2010 13:48

  Hospitalizace pacienta s histrionskou poruchou osobnosti

  Lidé s poruchami osobnosti mají často v životě mnoho problémů. Je to zejména v důsledku jejich disharonické osobnosti, v důsledku patologických vzorců chování ale také neefektivních mechanismů psychické obrany. Ne zřídka jsou rozvedení, nezaměstnaní a často se potýkají se...

 • 26.04.2010 13:43

  Pocit svobody jedince v konzumní společnosti

      Lze se cítit v konzumní společnosti svobodný?      Pročítám - li si literaturu pojednávající o globalizaci a jejích následcích, říkám si, zda se člověk nenachází na pomyslném srázu na okraji propasti, kam se pomalu ale jistě začne propadat? Na první...

Rodinné tradice - jak jde čas

 • Smrt a pohřeb

     Pohřeb Úmrtí znamená definitivní fyzický odchod člena rodiny ze systému, avšak na úrovni duchovní je stále jeho součástí. Smrt patří neodmyslitelně k životu a je jedinou jistotou každého z nás. Toto respektovali rituály a tradice doprovázející umírání a následné...

 • Stáří

   Generace prarodičů a vnuků jdou během svého života pospolu v těch etapách vlastního bytí, kdy si navzájem mohou poskytnout výraznou oporu a společnost. Lze říci, že staří lidé jsou zde především pro děti. Jestliže ty jsou investicí do budoucna, tak kontakt s prarodiči a péče o...

 • Narození potomka, jméno, křtiny

   Zfoukni svíčku a něco si přej...   Křtiny Narození dítěte je naplněním cíle rodiny - pokračování kontinua rodu. Je to událost hodná oslavy. V současné společnosti je zakotvena tradice, že novopečení tatínkové jdou v den narození potomka slavit s přáteli. Avšak uvítání...

 • Svatba

  Svatba Sňatek je názorným příkladem tzv. přechodových rituálů, neboli iniciačních. Od pradávna byl doprovázen magickými symboly pro zajištění jeho zdárného naplnění. Tak kupříkladu byl den svatby spojen s určitým ročním obdobím nebo se věřilo, kolik zrnek rýže ulpí ve vlasech nevěsty,...

 • Zásnuby

      Zásnuby Zásnuby jsou symbolem vážnějšího vztahu, jejich významem v minulosti bylo legalizovat vztah, aby se snoubenci mohli stýkat na veřejnosti, což v současné společnosti ztrácí smysl, a tak tento obřad upadá v zapomnění. Oproti současné praxi „bydlení na zkoušku“,...

 • Rodinné tradice a rituály obecně

  Základní psychickou potřebou člověka je pocit jistoty, který spočívá v tom, že se může spolehnout na očekávané. V tomto směru jsou jedinci po celý život k dispozici každodenní a každoroční rituály dodržované v rámci rodinného kruhu nebo rituály udržované v rámci společenství, ve...

Články publikované v časopisech

 • 22.07.2015 00:56

  Přednáška na týdnu respektu k porodu Nošení dětí v šátku

  Přednáška s diskusí o nošení miminek v šátkus praktickýmiukázkami úvazů a s diskusí.18.-24. května 2015 se v Praze konal 10. ročník Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství v rámci Světového týdne respektu k porodu. V pátek 22. května na něm vystoupila i lektorka...

 • 18.07.2015 14:24

  Nošení dětí v šátku jako součást primární prevence sociálně patologických jevů

  HARDY, M.  - DUDÁŠOVÁ , T. - VRANKOVÁ, E. - HRAŠKOVÁ, A. 2011. Sociálna patológia rodiny. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferéncie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty. 365str. ISBN 978 - 80 - 8132 - 000 - 2.Mgr. Kateřina NeubauerováText úvodu Téma šátkování je stále pouze okrajovým tématem, o...

 • 01.06.2015 10:54

  Kolébky ano či ne?

    Chcete vázat miminko do šátku a na internetu na Vás vyskakují informace, že kolébky ne, jsou nezdravé. Vertikál je lepší, zdravější, dokonce více odpovídá reflexnímu vybavení novorozence pro nošení a kojení. Ale přesto vnímáte, že vertikál prostě ne.  Jistější se cítíte s miminkem v...

 • 08.09.2013 23:13

  Šátek je skvělé nosítko na miminko. Nevzdávej se, když pláču, maminko

  Nošení miminek v šátku je úžasný počin v péči o dítě, protože plně respektuje specifické potřeby novorozence a kojence. Těmito potřebami jsou tělesný kontakt, kterého není nikdy dost, rytmus předávaný prostřednictvím houpavých pohybů při chůzi maminky a tlukot jejího srdíčka. Vždyď experimenty...

 • 26.04.2010 14:59

  Ad. K indiánským babičkám

    V současnosti se objevil nový fenomén v naší společnosti. Dotýká se přímo těch nejmenších a jejich rodičů. Jedná se o šátek na nošení dětí. Dle mého názoru velmi prospěšný jak pro maminky, tak pro miminko. Už v době, kdy jsme čekali na příchod naší dcerky na svět, jsem...

 • 26.04.2010 14:52

  O krok blíže k potřebám novorozence a kojence

  Sestřičky na dětských odděleních, zejména na šestinedělí ale také na rizikovém pracují přímo s maminkami, a tak mají jedinečnou možnost je vzdělávat jak v oblasti péče o dítě, tak v oblasti psychosociálních potřeb novorozence a kojence. Sesterská edukace matek na základě novodobých...

O tradicích a rituálech

 • Obecně čili teoretizování. Ale podnětné!

    Rodinné tradice   Základní psychickou potřebou člověka je pocit jistoty, který spočívá v tom, že se může spolehnout na očekávané. V tomto směru jsou jedinci po celý život k dispozici každodenní a každoroční rituály dodržované v rámci rodinného kruhu nebo rituály udržované...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode