Rodinné a výchovné poradenství

vztah dvou ovlivňuje třetího
 

Porozumíme-li širším souvislostem konfliktu, tíživé situace,  lze ji spatřit v méně temných barvách a její aktéry také,  a o to méně nás může trápit, vyčerpávat, uvádět do konflitku či pocitů křivdy.  

Pro zpracování konfliktu nestačí vědět, musíme porozumět také svým emocím, které jsou často skrytými vůdci naší motivace. Proto pracujeme s emocemi, potřebami a očekáváními, jejichž uvědomění si a pochopení bývá podstatou pohledu na řešení. 

S vůlí pečovat o vztahy, hledáme cestu k opětovnému smíru, pocitu sounáležitosti a lásky skrze narovnání rodinných vztahů,  uvědomění si vnitřních konfliktů, obav či tužeb a přání a zpracování  pocitů získáme svobodu a vládu nad svou motivací.

 

S čím Vám mohu pomoci

 

 • vyladění rodinné komunikace při řešení konfliktů

 • pociťujete vyčerpání, únavu v péči o malé děti,

 • křik, vztek a vzdor dětí vás rozčiluje více, než-li by jste si chtěli připustit

 • pocit nejistoty ve výchově, nejste si jisti výchovnými postupy

 • vnímáte nedostatečnou podporu manžela, manželky, odcizení, konflikty

 • máte vztek na partnera, dětí a nevíte  kolikrát ani za co, a  jak se vzteku zbavit

 • narovnat vztahy mezi sourozenci, minimalizovat sourozeneckou žárlivost

 • mezigenerační vztahy, prarodiče zasahují do rodinného života

 • prožíváte dlouholeté konflikty se rodiči, vyčerpávají vás, necítíte oporu

 • potřebovali by jste porozumět nežádoucímu chování dětí, partnera, rodičů

 • nerozumíte emocím, které prožíváte, cítíte úzkost, depresi, pocity osamocení

 •  jak se domluvit s otcem dětí po rozvodu a jak mluvit s dětmi

 • jak nastavit řád rodinných vztahů v nové rodině s dětmi z prvního manželství

 • a jiné vztahové problémy a náročné rodinné a životní situace

 

Jak konzultace probíhá

 
 • Mluvíme o tom, co vás přivádí. Výchova, současná situace, vztah s partnerem, rodiči...
 • Zůstáváme-li u výchovy, někdy postačí jedna konzultace, která je na úrovni poradenství v oblasti komunikace, informovanosti a podpory empatie vůči dětem i rodičům, vám. Nastavení pravidel empatické výchovy na základě vzájemného porozumění a posílení důslednosti a sebejitosty ve výchově
 • Jindy toto nestačí, můžete vnímat, že na některé situace ve výchově nemáte sílu, nezvládáte je. A zde lze jít dál, do svého dětství, k historii rodinných vztahů, kdy z povídání o rodičích a prarodičích, lze najít analogie k současným obtížím.
 • přicházíte-li s problémy ohledně výchovy dětí, nezřídka se pozornost více stáčí k vám, k rodičům jak k dítěti. Přeci jen mi rodiče jsme ta větev, na které je hnízdo s potomky položeno, pokud se třese větev, potomci se bouří.
 • Jak rozhovor plyne, přichází důvěra,  dostáváme se do roviny emocí a potřeb. Vnímáme je v kontextu životní situace a pozice jednotlivce v rodinném systému. Protože, to kolikátí jsme se narodili, má pro naše vnímání života také význam.  
 • Během vyprávění si můžeme situaci upřesnit, zachytit pomocí poradenských konstelací s kamínky, které pomohou člověku si uvědomit určité souvislosti rodinného života a rodinných vztahů, které si doposud neuviděl.
 • Skládáme kousek po kousku rodinnou anamnézu, kdy s klienty vytváříme strom rodu, do kterého zaznamenáváme důležité informace o vztazích a životech jednotlivých členů.
 • Probíráme vztahy v rodinném systému a odhalíme možné souvislosti událostí vaší rodinné historie s obtížemi, které vás trápí. Opakující se události z generace na generaci, opakující se situace vašeho života, jak přes kopírák.  - časté úrazy, ztráty partnerů, neplodnost v rodině a v rodu... 
 • Mluvíme o rodinné historii zhruba do generace vašich prarodičů. Ale víte-li dál, tím lépe.
 • Během konzultací se dostáváte k vnitřním konfliktům, očekáváním a  emocím, jak příjemným, tak nepříjemným, které lze zpracovat a uvolnit. Proto je často zapotřebí vůle setrvat a odvaha pracovat na sobě.
 • Také osobní potíže ve vztazích, pocity nedostatečnosti, osamocení, úzkostí, deprese mohou vyvěrat právě ze zapletenců rodinného systému, z nevědomých očekávání, předsudků a postojů, které brzdí váš rozvoj
 • Součástí konzultací mohou být  individuální rodinné konstelace, dle vašeho přání a potřeb
 • A nebo procesy usmíření s rodiči v terapii pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové

 

 

V roce 2010 jsem dokončila výcvik  Terapie pevným objetím dle PhDr. Jiřiny Prekopové v rozsahu 500 a po té jsem si doplnila vzdělání seminářem pro lektory ,,Školy lásky v rodině" vycházející z TPO Jiřiny Prekopové. Od této doby nabízím rodinné a výchovné poradenství a současně pořádám přednášky s besedou o výchově a rodičovství. Současně jsem se učila koncept vědomého pěstování rodinných vztahů aplikovat ve vlastní rodině. Na základě vůle, vzájemného porozumění emocím, potřebám a očekávání s důrazem na zdravou rodinou komunikaci. Nadále se intenzivně vzdělávám v oblasti vývojové psychologie,  výchovy, psychoterapie. Jako terénní psychiatrická  sestra současně aplikuji podpůrnou psychoterapii, psychosociální rehabilitaci a podporu a edukaci rodiny.

Součástí rodinného a výchovného poradenství jsou  rodinné konstelace 

 

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode