Anotace práce

18.02.2010 21:18

 

Bibliografická citace práce:

NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Nošení dětí v šátku jako součást primární prevence sociálně patologických jevů. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2004. 72 s. Bakalářská práce.    

Vedoucím práce je PhDr. Jaroslav Šturma

Odborný poradce z oblasti šátkování Mgr. Hana  Škubalová

Sama jsem v té době intenzivně nosila svou dceru Aničku v šátku, tak že jsem  při zpracovávání teoretické části práce čerpala zhlavně ze své vlastní zkušenosti

Zpět

 

Předmětem bakalářské práce je nošení dětí v šátku a jeho možný vliv na temperament dítěte a míru duševního vyčerpání matky na mateřské dovolené, při čemž oba faktory hrají významnou roli v rané komunikaci matka – dítě. Na základě zmíněného předpokládám, že ,,šátkování“ má své místo v primární prevenci sociálně patologických jevů zaměřenou na rodiče.

Teoretická část seznamuje s  pohledem biologů na novorozence jako pasivního nošence, s potřebami novorozence a kojence, vztahem matka – dítě. Je zde také obsáhleji pojednáno o teorii a praxi nošení dětí v České republice. K doplnění poznatků z praxe přispěl dotazník od distributorů šátků.

Při sestavení dotazníku pro maminky jsem použila členění temperamentu na jednotlivé složky převzaté od Thomase a Chessové. Hypotézy se dělí do dvou skupin: hypotézy týkající se matky a dítěte.

Výsledná data objasňující hypotézu týkající se temperamentu korespondují se současnými  poznatky o vlivu podmínek moderní společnosti na dopad ,,šátkování“ na psychosociální vývoj dítěte. Hypotézy vztahující se k matce byly spíše potvrzeny, až na míru duševního vyčerpání, která byla oproti očekávání vyšší v experimentální skupině. K hlubšímu prozkoumání výsledků ze statistického šetření jsem sestavila výzkumné otázky týkající se objasnění důvodu vyšší míry duševního vyčerpání žen v experimentální skupině a upřesnění charakteristiky maminek ,,šátkařek“.

 

Klíčová slova: novorozence jako nošenec, vztah matka – dítě, raná komunikace, temperament, nošení dětí v šátku

Vaše názory a připomínky ke článku

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode