Období vzdoru, jak s ním pracovat

18.01.2016 08:29

 

Z malého andílka je rázem čertík k pohledání. Je to čas, kdy se zrodilo vlastní Já, osobnost malého človíčka, která má za úkol poznat řád světa, vymezit se a úkolem rodičů je svým příkladem, důsledností a láskou ukázat malému JÁ, jak to ve světě chodí a že jsme mu oporou.

Obdobívzdoru s nadhledem

Vždy začínáme jako rodiče u sebe

     Uvědomit si, že jsme dítěti VZOREM  X  Učí se  nápodobou                        

Jak pracujeme se svou agresivitou?   X   Dítko je naším zrcadlem.

Únava a vyčerpanost rodičů    X    Dítko cítí,když jste duchem jinde

Ujasnit si vlastní výchovné postoje  X  Méně, ale pevných pravidel- spíše udržíte  

Domluva rodičů na výchově     X  pravidla  jsou pro dítě srozumitelnější, jistota

Uvědomit si způsob komunikace   X  Dítě vnímá hlavně neverbální složku                 

 

Co dítko v období vzdoru potřebuje, j ak  mu můžeme pomoci?

Pocit jistoty a bezpečí  -   řád, vaše čitelnost a  důslednost, jeho věci

Jeho věci jsou součástí jeho sebepojetí -  nechce půjčovat hračky? Vyroste z toho.

Soustředěná pozornost -  20 minut pozornosti předejdete vzteklým scénám 

Ujištění, že jste tu pro něj - netrestáme odnětím, lásky, bitím a vyhazovem za dveře

Teď vnímá své , svou identitu -   nenutíme se dělit, respektujeme věcné jistoty

Potřeba emancipace od matky proti strachu z neznáma,  a potřebě přilnutí - důležitá  opora a porozumění   

Učí se prosadit -  může se rozhodnout mezi dvěmi alternativami ,
Potřeba řádu a hranic -  ustát konfrontaci s emocemi dítěte i s těmi svými  

Nedokáže regulovat chování  - vaše opora, porozumění, přijetí

Nedomyslí důsledky svého chování - nedělá Vám naschvál,

Potřebuje znát řád světa - hledá míru, co lze  a co nelze, zkouší hranice
Potřebuje se o Vás opřít - zkouší také rodiče, zda jsou pevní a může se spolehnout

Vnímá svět emotivně - učme dítě vyznat se v emocích  jejich pojmenováním

Schopnost  pojmenovat emoce

 předpokládá  schopnost vyznat se v těch svých,

uvědomovat si je a nenechat se jimi ovládat.

Pojmenování emocí je prevencí agresivního jednání.

 

Když již záchvat vzteku nastane

Sami cítíme, co nejlépe pomáhá, každou situaci vnímáte individuálně, není univerzální rada.

Neposíláme dítě od sebe, netrestáme bitím, nevyčítáme  = trest odnětí lásky = ztráta jistoty

Nemůžeme - li ovládnout vlastní vztek, můžeme na chvíli odejít, uklidnit se a pak řešit situaci

Pokud jste pro pevné objetí, nyní je ta správná chvíle, pokud ne, buďte s dítětem co nejvíce     

Vzteká se v obchodě, vezměte jej do náruče a odejděte s ním, nevyčítejte, nezlobte se

Potřebuje podporu, pomoc, porozumění, cítit kontakt. Je vztekem pohlceno, je v jeho zajetí     

Po té mluvte o emocích jež tu byly, naučí se je uvědomovat, pojmenovat a pracovat s nimi.

Není-li  plně v zajetí vzteku, nabídněte alternativní způsob vybití vzteku - ukažte dítěti, že to lze svým příkladem (dupnout si, bouchnout do polštáře, ale ne do lidí a ne ničit věci, to se nesmí)

 

Zpět

Jak předejít záchvatům vzteku

 

Posílíme rozum informacemi, jak to batole vlastně má, co prožívá, co umí a co neumí.

Dáváme si časovou rezervu na odchody - nervózní rodič  =  častější vzdor

Čas pro dítě na ukončení aktivity, odpoutání se od ní´= respektující přístup k činnosti dítěte

Neovládáme na dálku, dotekem si vyžádáme pozornost a sdělíme požadavek stručně

V komunikaci a motivaci hledat společné cíle, jste tým. Vnímat potřeby a pocity, zrcadlit je.

Pozor na boj vaší vůle s vůlí dítěte! Tak to ne, budeš MĚ poslouchat! Direkce vede k opozici.

Je dobré hledat jinou cestu, mluvit o tom, co dítě nechce, porozumět mu. Když je to na místě.

Vztek se blíží, odklonit pozornost, nenaléhat,  respektovat rozhodnutí dítěte dle možností

Nebereme chování batolete osobně,

nevzteká se schválně  

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode