Obsah práce

18.03.2010 09:47

 

 

Obsah

                                                                       Teoretická část

      Úvod …………………………………………………………………….………………. 10                                     

1.       Systemické pojetí rodiny………………..……………………………………………… 12

1.1      rodina jako systém …………………………………….…………………………….12

1.2      vztah celku a jeho částí ……………..………………………………………………14

1.3      linie mužů a linie žen ……………………………….………………………………15

1.4      hranice systému …………………………………………………..…………………17

1.5      řád a dynamika systému ……………………………………………………….……19

 

2.       Formy předávání rodinného dědictví ……………….…………………………………21

2.1      rituály ………………………………………………………….…………………….21

2.2      tradice ………………………………………………………………………….…….23

2.2.1           iniciační rituály……………………………………………………………….24

2.2.2           zásnuby……………………………………………………………………….25

2.2.3           svatba…………………………………………………………………………26

2.2.4           křtiny………………………………………………………………………….28

2.2.5           jméno………………………………………………………………………….29

2.2.6           pohřeb………………………………………………………………………….31

2.3      narace, vyprávění rodinných příběhů………………………………………………… 33

2.3.1           rodinný mýtus …………………………………………………………………34

2.3.2           rodinné legendy ……………………………………………………………….35

2.3.3           rodinná tabu ……………………………………………………………………35

2.3.4           rodinné stříbro ………………………………………………………………….36

 

3.       Význam vědomí rodinné historie pro vývoj sebepojetí …………………………………37

3.1      vědomí rodinné historie ………………….……………………………………………37

3.2      vývoj rodinné identity v průběhu života………….……………………………………41

3.2.1           dětství ………………………………………………………………………….41

3.2.2           dospívání………………………………………………………………….43

3.2.3           Dospělost …………………………………………………………………46

3.2.4           stáří ……………………………………………………………………….50

 

4.       Fenomén vykořenění …………………………………………………………………53

4. 1 strom života ……………………………………………………………………….53

4. 2 příčiny citového vykořenění………………………………………………………55

4. 2. 1 ztráta domova a majetku ……………………………………………..……55

4. 2. 2 proměny sociálních podmínek rodiny ………………………………..…..56

4. 2. 3 vytrácení tradičních obřadů a rituálů …………………………………..… 58

4. 2. 4 děti bez kořenů……………………………………………………………..58

 

5.       Genealogie ………………………………………………………………………….…60

5.1      jak začít s genealogickým pátráním ………………………………………………60

5.2      struktura příbuzenských vztahů, grafické znázornění ………………………….…61

 

6.       Jak posílit vědomí rodinné historie ……………………………………….…………65

6.1      pedagogické působení ………………………………………………….…………65

6.2      poradenské a terapeutické působení ………………………………………………67.

 

7.       Závěr teoretické části …………………………………………………………..……..68

 

 

Praktická část

 

8.        Kapitola o metodologii …………………………………………………………..….70

8.1      určení výzkumného tématu ……………………………………………………....70

8.2      definování výzkumných otázek ………………………………………………….71

8.3      volba výzkumné strategie …………………..……………………………………72

8.4      výběr metody sběru dat ……………………..……………………………………73

8.5      kritéria výběru respondentů ……………………..………………………….……73

8.6      průběh výzkumného šetření ……………………..………………………….……74

8.7      charakteristika získaných demografických dat …..………………………………75

.

9.         Analýza příběhů ……………….……………………………………………………77

9.1      rodinná soudržnost…………..……………………………………………………77

9.1.1           vypráví se, naslouchá s..e…………………………………………………77

9.1.2           nevypráví se v rodině ……………………………………………………80

9.1.3           příběhy bez potomků ……………………………………………………..82

9.1.4           silné příběhy rodu – emigrace ……………………………………………..85

9.1.5           rodinný příběh dvou sester …………..……………………………………88

9.2      rozvolnění rodinných vazeb………………………………………………………..93

9.2.1           muži ……………………………………………………………………..…93

9.2.2           ženy ……………………………………………………………………..…98

 

10.    Analýza proměnných kategorií ……………………………….…………………….102

10.1       hloubka a obsah vyprávění ……………………………….…………………….102

10.1.1       ve vyprávění je důraz na celek ……………………………………………103

10.1.2       ve vyprávění je důraz na jednotlivce ………………………………..……104

10.2        rodinné kontakty, tradice a rodinná soudržnost …………..……………………105

10.3       význam rodových kořenů, vyprávění a naslouchání……….……………………110

10.3.1       význam rodových kořenů …………………………………………………111

10.3.2       tradování rodinných příběhů ………………………………………………113

10.3.3       naslouchání rodinných příběhů……………………….……………………114

 

11.    Závěr výzkumného šetření ……………………………………………………………116

11.1      rodinná soudržnost a kontakty…………………………………………………….116

11.2      vědomí rodinné historie a význam rodinných kořenů …………………………….122

 

12.    Jak posílit tradování rodinné historie? …….…………………………….…………124

 

13.    Závěr ………………………………………………………………………………….128

 

14.    Použitá literatura ……………………………………………………………………

 

15.     Přílohy ………………………………………………………………………………..

 

Zpět

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode