Použitá literatura

14.05.2010 12:22

 

Seznam odborných zdrojů

  

1.      BLATNÝ, Marek, PLHÁKOVÁ, Alena. Temperament, inteligence, sebepojetí. 1.vyd. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR, Sdružení SCAN, 2003. Str.150. ISBN – 80 – 86620 – 05 – 0

 

2.      CURRA - N.J.Daniel. Ženy,muži a společnosti. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2005. 642 str. ISBN – 80 – 246 – 0525 – 2  

 

3.      Děti chtějí a mají být nošeny. [cit.22.2.2006] Přístup z: https://www.vbavlnce.cz/index.php?height=613&width=772&kat=1&cln=4

 

4.      Die Spreiz-Anhock-Haltung-Anpassung an das Getragenwurden. [cit.14.12.2005] Přístup z: https://www.didimos.de/

 

5.      DITTRICHOVÁ, J, PAPOUŠEK, M, PAUL, K a kol. Chování dítěte ranného věku a rodičovská péče. 1.vyd. Praha: Grada, 2004. 192str. ISBN 80 – 247 – 0399 - 8

 

6.      HAMER, Dean, COPELAND, Peter. Geny a osobnost. První vyd. Praha: Portál, 2003. 250str. ISBN 80 – 7178 – 779 – 5

 

7.      HEYDEBRAND VON, Karoline. O duševní podstatě dítěte. Praha: Baltazar 1993. 128str. ISBN 80 – 85791 – 00 – 5 

 

8.      HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí. 1.vyd. Praha: Portál, 2004. 228str.          ISBN 80 – 7178 – 888 – 0

 

9.      Jak si správně vybrat šátek/nosítko. [cit.20.1.2006] Přístup z: https://www.tehulka.cz/view.php?cisloclanku=2005113001

 

10. Je nošení v šátcích pro děti přínosem či nikoliv? [cit.12.12. 2005]. Přístup z: https://www.brisko.cz/clanek737.htm

 

11. Lidský kojenec jako nošené dítě – výtah z disertace dr.Evelin Kirkilionis – bioložky studující chování na univerzitě ve Freiburgu 1990 [cit.11.11.2005]. Přístup z: https://www.vatanai.cz/

 

12. LANGMEIER, Josef, LANGMEIER, Miloš, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. 2.vyd. Praha: H&H, 2002.      132 str. ISBN 80 – 7178 – 494 - X

 

13. LAŠEK, Jan, CHRZOVÁ, Martina. Základy statistického zpracování pedagogicko – psychologického výzkumu. 1.vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 42str.           ISBN - 80 – 7041 – 749 – 8 

 

14. MALEČKOVÁ, Veronika, KUBÁŇOVÁ, Johanka. Nošení dětí v šátku na těle. [cit.17.12.2005]. Přístup z: www.babysatky.cz/uvod_zal.htm

 

15. MAREK, Vlastimil. Nová doba porodní. Nová doba porodní- život před životem, porod jako zázrak, první tři minuty a jak dál. 1.vyd. Praha: Eminent, 2002. Str.314 ISBN – 80 – 7281 – 090 -1

 

16. MATĚJÍČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. 3. vyd. Praha: Portál,1996. 143 str. ISBN – 80 – 7178 – 494 – X

 

17. MATĚJÍČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. 1.vyd. Praha: Grada, 2005. 184str. ISBN 80 – 247 – 0870 – 1    

 

18. MATĚJÍČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují. 1.vyd. Praha: Portál, 1994. 108str.     ISBN 80 – 85282 – 00 – 3

 

19. MARSHALL, H, Klaus, KENNELL, H, John, PHYLLIPS, H, Klaus. Porod s Dulou. Rádce pro rodiče a doprovázející osoby u porodu. 1.vyd. Praha: OWP, 2002. 277str. ISBN – 80 – 86350 – 34 – 5 

 

20. NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. 2.vyd. Praha: Academia, 1997. 336str. ISBN 80 – 200 – 0628 - 1

21. NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Ad. Návrat k indiánským babičkám. Děti a my, Praha: Portál, 2005 r. XXXV. č. 5 ISSN: 0323 – 1879

 

22. Názor ergoterapeutky Evy Matějíčkové. [cit.11.112005]. Přístup z: https://www.vatanai.cz/ 

 

23. PREKOPOVÁ, Jiřina. Když dítě nechce spát. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. 92str.           ISBN 80 – 71 – 7178 – 142 – 8

 

24. PREKOPOVÁ, Jiřina. Malý tyran. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 156Str.                         ISBN 80 – 7178 – 485 – 0

 

25. PREKOPOVÁ, Jiřina. Jak být dobrým rodičem. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. 84str.          ISBN 80 – 247 – 9063 – 7

 

26. PREKOPOVÁ, Jiřina. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. 4.vyd. Praha: Portál, 2003. 151str. ISBN 80 – 7178 – 854 – 6

 

27. SEARS,W, SEARS,M. The baby book. 1.vyd. Little Brown and Company, 1993. Str.306   ISBN – 0 316 – 77905 – 9

 

28. SHEEDYOVÁ – KURCINKOVÁ, Mary. Problémové dítě v rodině a ve škole. 1.vyd. Praha: Portál, 1998. 284str. ISBN 80 – 7178 – 174 - 6

 

29. Studien, Meinungen und wissenschaftliche Arbeiten. Prof.Dr. Bernhard Hassenstein Institut für Biologie der Univerzität Freiburg. [cit.5.12. 2005]. Přístup z: https://didymos.de/neu/html/hassenstein.htm

 

30. Synchronizace pozornosti a afektu mezi matkou a dítětem. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2004 roč.10, č.4, s36 – 37. ISSN 1211 - 5886

 

31. Šátek? Šátek! . [cit.30.9. 2005]. Přístup z:

      https://www.rodina.cz/scripts/detail.asp?id=4184

32. ŠRÁČKOVÁ, Danuše, ŠRÁČEK, Jiří. Chováme se k novorozenci jako k nošenci?MaMiTa Praha: Občanské sdružení Laktační liga, 2003, roč.3. č.5,         str. 10 – 11 ISSN – 1214- 1690

 

33. ŠTURMA, Jaroslav, HELLER, Daniel. Psychologie pro třetí tisíciletí – psychologické dny 1998. 1. Vyd. Praha: Testcentrum, 2000. 474str.                      ISBN 80 – 86471 – 04 – 7  

 

34. ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2004. 247str. ISBN – 80 – 246 – 0877 - 4

 

35. Trage-Tradition in Europa? [cit.5.12. 2005]. Přístup z: https://www.didimos.de/neu/html/historisches.htm .

 

36. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese, variabilita lidské psychiky. 2. vyd. Praha: Portál, 2000. 444str. SBN 80 – 7178 – 496 – 6

 

37. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie – dětství, dospělost, stáří. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 528str. ISBN   80 – 7178 – 308 -0

 

38. VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze:  Karolinum, 2003. 210str. ISBN 80 – 246 – 0015 – 3
 

39. ZÁLEŠÁKOVÁ, Jitka. Nošení dětí v praxi.  [cit.30.9. 2005]. Přístup z: https://www.rodina.cz/scripts/detail.?id=2217

 

40. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Metodologie pro Sociální politiku a Sociální práci.  1.vyd. Brno: vydavatelství MU, 2003. 142str. ISBN – 80 – 210 – 3110 – 7  

 

Jiné Zdroje:

41. Přednáška prezentace šátků Vatanai. Bc. Hana Škubalová. Konáno dne 16.4 2005 v    

       A – centrum Praha.

42. Propagační materiály výrobců šátků nanošení dětí - Mamanti, Vatanai a Babyšátky 

Zpět

 

Seznam odborných zdrojů

  

1.      BLATNÝ, Marek, PLHÁKOVÁ, Alena. Temperament, inteligence, sebepojetí. 1.vyd. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR, Sdružení SCAN, 2003. Str.150. ISBN – 80 – 86620 – 05 – 0

 

2.      CURRA - N.J.Daniel. Ženy,muži a společnosti. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2005. 642 str. ISBN – 80 – 246 – 0525 – 2  

 

3.      Děti chtějí a mají být nošeny. [cit.22.2.2006] Přístup z: https://www.vbavlnce.cz/index.php?height=613&width=772&kat=1&cln=4

 

4.      Die Spreiz-Anhock-Haltung-Anpassung an das Getragenwurden. [cit.14.12.2005] Přístup z: https://www.didimos.de/

 

5.      DITTRICHOVÁ, J, PAPOUŠEK, M, PAUL, K a kol. Chování dítěte ranného věku a rodičovská péče. 1.vyd. Praha: Grada, 2004. 192str. ISBN 80 – 247 – 0399 - 8

 

6.      HAMER, Dean, COPELAND, Peter. Geny a osobnost. První vyd. Praha: Portál, 2003. 250str. ISBN 80 – 7178 – 779 – 5

 

7.      HEYDEBRAND VON, Karoline. O duševní podstatě dítěte. Praha: Baltazar 1993. 128str. ISBN 80 – 85791 – 00 – 5 

 

8.      HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí. 1.vyd. Praha: Portál, 2004. 228str.          ISBN 80 – 7178 – 888 – 0

 

9.      Jak si správně vybrat šátek/nosítko. [cit.20.1.2006] Přístup z: https://www.tehulka.cz/view.php?cisloclanku=2005113001

 

10. Je nošení v šátcích pro děti přínosem či nikoliv? [cit.12.12. 2005]. Přístup z: https://www.brisko.cz/clanek737.htm

 

11. Lidský kojenec jako nošené dítě – výtah z disertace dr.Evelin Kirkilionis – bioložky studující chování na univerzitě ve Freiburgu 1990 [cit.11.11.2005]. Přístup z: https://www.vatanai.cz/

 

12. LANGMEIER, Josef, LANGMEIER, Miloš, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. 2.vyd. Praha: H&H, 2002.      132 str. ISBN 80 – 7178 – 494 - X

 

13. LAŠEK, Jan, CHRZOVÁ, Martina. Základy statistického zpracování pedagogicko – psychologického výzkumu. 1.vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 42str.           ISBN - 80 – 7041 – 749 – 8 

 

14. MALEČKOVÁ, Veronika, KUBÁŇOVÁ, Johanka. Nošení dětí v šátku na těle. [cit.17.12.2005]. Přístup z: www.babysatky.cz/uvod_zal.htm

 

15. MAREK, Vlastimil. Nová doba porodní. Nová doba porodní- život před životem, porod jako zázrak, první tři minuty a jak dál. 1.vyd. Praha: Eminent, 2002. Str.314 ISBN – 80 – 7281 – 090 -1

 

16. MATĚJÍČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. 3. vyd. Praha: Portál,1996. 143 str. ISBN – 80 – 7178 – 494 – X

 

17. MATĚJÍČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. 1.vyd. Praha: Grada, 2005. 184str. ISBN 80 – 247 – 0870 – 1    

 

18. MATĚJÍČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují. 1.vyd. Praha: Portál, 1994. 108str.     ISBN 80 – 85282 – 00 – 3

 

19. MARSHALL, H, Klaus, KENNELL, H, John, PHYLLIPS, H, Klaus. Porod s Dulou. Rádce pro rodiče a doprovázející osoby u porodu. 1.vyd. Praha: OWP, 2002. 277str. ISBN – 80 – 86350 – 34 – 5 

 

20. NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. 2.vyd. Praha: Academia, 1997. 336str. ISBN 80 – 200 – 0628 - 1

21. NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Ad. Návrat k indiánským babičkám. Děti a my, Praha: Portál, 2005 r. XXXV. č. 5 ISSN: 0323 – 1879

 

22. Názor ergoterapeutky Evy Matějíčkové. [cit.11.112005]. Přístup z: https://www.vatanai.cz/ 

 

23. PREKOPOVÁ, Jiřina. Když dítě nechce spát. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. 92str.           ISBN 80 – 71 – 7178 – 142 – 8

 

24. PREKOPOVÁ, Jiřina. Malý tyran. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 156Str.                         ISBN 80 – 7178 – 485 – 0

 

25. PREKOPOVÁ, Jiřina. Jak být dobrým rodičem. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. 84str.          ISBN 80 – 247 – 9063 – 7

 

26. PREKOPOVÁ, Jiřina. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. 4.vyd. Praha: Portál, 2003. 151str. ISBN 80 – 7178 – 854 – 6

 

27. SEARS,W, SEARS,M. The baby book. 1.vyd. Little Brown and Company, 1993. Str.306   ISBN – 0 316 – 77905 – 9

 

28. SHEEDYOVÁ – KURCINKOVÁ, Mary. Problémové dítě v rodině a ve škole. 1.vyd. Praha: Portál, 1998. 284str. ISBN 80 – 7178 – 174 - 6

 

29. Studien, Meinungen und wissenschaftliche Arbeiten. Prof.Dr. Bernhard Hassenstein Institut für Biologie der Univerzität Freiburg. [cit.5.12. 2005]. Přístup z: https://didymos.de/neu/html/hassenstein.htm

 

30. Synchronizace pozornosti a afektu mezi matkou a dítětem. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2004 roč.10, č.4, s36 – 37. ISSN 1211 - 5886

 

31. Šátek? Šátek! . [cit.30.9. 2005]. Přístup z:

      https://www.rodina.cz/scripts/detail.asp?id=4184

32. ŠRÁČKOVÁ, Danuše, ŠRÁČEK, Jiří. Chováme se k novorozenci jako k nošenci?MaMiTa Praha: Občanské sdružení Laktační liga, 2003, roč.3. č.5,         str. 10 – 11 ISSN – 1214- 1690

 

33. ŠTURMA, Jaroslav, HELLER, Daniel. Psychologie pro třetí tisíciletí – psychologické dny 1998. 1. Vyd. Praha: Testcentrum, 2000. 474str.                      ISBN 80 – 86471 – 04 – 7  

 

34. ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2004. 247str. ISBN – 80 – 246 – 0877 - 4

 

35. Trage-Tradition in Europa? [cit.5.12. 2005]. Přístup z: https://www.didimos.de/neu/html/historisches.htm .

 

36. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese, variabilita lidské psychiky. 2. vyd. Praha: Portál, 2000. 444str. SBN 80 – 7178 – 496 – 6

 

37. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie – dětství, dospělost, stáří. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 528str. ISBN   80 – 7178 – 308 -0

 

38. VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze:  Karolinum, 2003. 210str. ISBN 80 – 246 – 0015 – 3
 

39. ZÁLEŠÁKOVÁ, Jitka. Nošení dětí v praxi.  [cit.30.9. 2005]. Přístup z: https://www.rodina.cz/scripts/detail.?id=2217

 

40. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Metodologie pro Sociální politiku a Sociální práci.  1.vyd. Brno: vydavatelství MU, 2003. 142str. ISBN – 80 – 210 – 3110 – 7  

 

Jiné Zdroje:

41. Přednáška prezentace šátků Vatanai. Bc. Hana Škubalová. Konáno dne 16.4 2005 v    

       A – centrum Praha.

42. Propagační materiály výrobců šátků nanošení dětí - Mamanti, Vatanai a Babyšátky 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode