Pro koho je TPO určena

22.01.2015 11:10

Terapie pevným objetím (dále TPO) je určena pro osudově spjaté lidi, tj. pro rodiče a děti (v jakémkoli věku) a partnery v dlouhodobém vztahu. Věkové omezení neexistuje. Dokonce může dojít ke smíření s již zemřelým člověkem (za pomoci vizualizace v náručí zvoleného zástupce).

Tím, že si ve vzájemném pevném objetí dovolíme ventilovat své negativní emoce - jako hněv, vztek, zlost, ale i bolest a zklamání - dáváme prostor lásce, která nastoupí na jejich místo. V procesu konfrontace si tak obě strany hluboce prožijí a uvědomí svůj vlastní smutek a bolest a vžijí se do bolesti druhého. Tento vhled jim umožní vzájemné porozumění a usmíření. Umožní jim milovat za každých podmínek.

Terapie je ukončena teprve tehdy, až mezi účastníky začne proudit láska. A to vždy, v každém případě. Lidé, kteří procesy usmíření zažili, mohou potvrdit, jak se zúčastněným rozzáří obličeje láskou a "změknou" rysy. Mění se výraz jejich tváře. Účinek TPO se dostavuje hned po skončení procesu, ale je dobré dopřát závažnějším změnám čas.

 Pevné objetí dětí musí být činěno pouze mezi rodiči a dětmi, protože jeho výsledkem je obnova sepjetí a důvěry dítěte ve svou matku či otce, opětné navázání silného pouta, které je pouze mezi dětmi a rodiči. Není žádoucí, aby se dítě takto napojilo na učitelku, ptorože s ní kontatk dříve či později bude přerušen, až odejde do jiné, o stupeň vyšší insitutce na hlídání a učení dětí.


Kontraindikace TPO:

  • úmysl použít TPO jako výchovný prostředek k poslušnosti
  • chronicky afektivní ambivalence objímajícího rodiče (ani "ano" ani "ne")
  • je-li jeden z rodičů proti TPO, přičemž oba dva mají opatrovnická práva (dítě takovým rozkolem mezi rodiči znejistí)
  • pokud objímající rodič odmítá pořádek v rodinném systému
  • v případě výskytu psychózy či těžké hraniční poruchy osobnosti
  • v případě sexuálního zneužívání ze strany rodiče, který chce dítě pevně objímat

Zpět

Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS.

sociální pedagog, terapeut,  

laktační poradkyně - zdravotník

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode