Pro koho je TPO určena

25.01.2015 00:11

TPO  je určena pro osudově spjaté lidi, tj. pro rodiče a děti (v jakémkoli věku) a partnery v dlouhodobém vztahu. Věkové omezení neexistuje. Dokonce může dojít ke smíření s již zemřelým člověkem (za pomoci vizualizace v náručí zvoleného zástupce).

 

 • Tím, že si ve vzájemném objetí dovolíme ventilovat své emoce - hněv, vztek, zlost, bolest a zklamání - dáváme prostor lásce, která nastoupí na jejich místo. Pan doktor Šturma říká: ,, Pročišťujeme kanály lásky"
 • V procesu konfrontace si obě strany  v pevném objetí tělo na tělo prožijí hluboké emoce, uvědomí si svůj smutek, bolest a vžijí se do bolesti druhého.
 • Vzájemná vazba, napojení, vnímání signálů těla Vám umožní vzájemné porozumění a usmíření.Dochází k obnově manželského slibu, smíření s rodiči.
 • Terapie je ukončena teprve tehdy, až mezi účastníky začne proudit láska - dojde ke smíření
 •  Účinek TPO se dostavuje hned po skončení procesu, ale je dobré dopřát závažnějším změnám čas.

 

 Pevné objetí dětí musí být činěno pouze mezi rodiči a dětmi, protože jeho výsledkem je obnova sepjetí a důvěry dítěte ve svou matku či otce, opětné navázání silného pouta, které je pouze mezi dětmi a rodiči.Není žádoucí, aby se dítě takto napojilo na učitelku, ptorože s ní kontakt dříve či později bude přerušen, až odejde do jiné, o stupeň vyšší insitutce na hlídání a učení dětí.

 

V TPO je vždy dítě v terapii na posledním místě. Z praxe mám zkušenost, že pokud se rodiče v TPO posílí sami, stávají se pro své děti silnými a pevnými rodiči, kteří dokáží nastavit a udržet hranice, vyznají se ve svých emocích a posléze v emocích ostatních. Jsou pro dítě čitelní, jasní a ve výchově pevnější, dslení a empatičtí. Dítě reaguje přirozeně větším klidem, nižššími agresivními reakcemi,  usedají poruchy chování. Pak málo kdy dojde k samotnému TPO rodič malé dítě, avšak když dojde, a dítě má možnost dát své matce, otci najevo emoce, vztek, zlost, bolest tak se jejich vztah pročistí a mohou být opět ve vzájemném sepjetí. dítě je pak volné ke hře a poznávání světa kolem sebe.

 

Kontraindikace TPO:

 • úmysl použít TPO jako výchovný prostředek k poslušnosti
 • chronicky afektivní ambivalence objímajícího rodiče (ani "ano" ani "ne")
 • je-li jeden z rodičů proti TPO, přičemž oba dva mají opatrovnická práva (dítě takovým rozkolem mezi rodiči znejistí)
 • pokud objímající rodič odmítá pořádek v rodinném systému
 • v případě výskytu psychózy či těžké hraniční poruchy osobnosti
 • v případě sexuálního zneužívání ze strany rodiče, který chce dítě pevně objímat
 • dídtě je trestáno bytím

 

 

 

Zpět

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode