Rodinné tradice - z diplomové práce 1.

02.11.2013 07:00

 

Základní psychickou potřebou člověka je pocit jistoty, který spočívá v tom, že se může spolehnout na očekávané. Rituály plní především úlohu redukce úzkosti. Prostřednictvím nich se má dítě i dospělý na co těšit a zároveň na co vzpomínat. Rituál, obřad je  činnost, která má charakter slavnosti nebo se pravidelně opakuje. Rituály propojují život jedince s proudem času, přírodními cykly a životem společnosti, kde žije. Fázují ho, pomáhají udržet řád a strukturu systému, ale i života jedince. Nedílnou součástí rituálu je duchovní náboj a hluboký emocionální zážitek, který zúčastněné vytrhne z každodennosti, tak že rituál je  prožíván hlouběji jak realita sama. Rituály jsou prostředkem pro reprodukci a produkci sociálních jevů, protože si jedinec či komunita mohou význam rituálů interpretovat po svém a může ho obohatit či modifikovat na základě vlastní prožité zkušenosti, kterou považuje za vhodnou pro předání dalším generacím. 

Rodinné tradice mají být pro aktéry zábavou a radostí ze společného trávení volného času. Vytváříme tak drobné události, které naplňují čas všech jejích členů stejným obsahem, avšak s odlišným vnímáním každého z nich. Prožitím očekávaných společných chvil se objevují nová témata ke společným hovorům, které členy rodiny stmelují. Zhruba od osmi let má pro dítě společné trávení času s rodiči významný vliv na utváření rodinných vztahů. Hromaděním společných zážitků se naplňuje rodinná historie, která při každém rodinném setkání ožívá. Rituály tak plní v rodině funkci komunikační a stabilizační. 

Každý rituál vyžaduje kolektivní spolupráci, čímž výrazně podporuje rodinnou jednotu a vzájemné porozumění ve společenství, ve kterém se udržuje. Jeho součástí je očekávání, ale také možnost vzpomínání na společně sdílené zážitky. Drobné každodenní rituály rodiny jako je společné stolování, rodinné výlety, pravidelné návštěvy prarodičů podporují společné trávení času rodičů s dětmi, které obohatí všechny zúčastněné. Aby se rodinné rituály ujaly, musí představovat příjemně strávený čas a zábavu pro všechny členy rodiny. Děti si velice rychle zvyknou na pravidelné aktivity s rodiči a moc se na ně těší, jako dospělí na ně po letech rádi vzpomínají.

Zpět

Rodinné tradice - jak jde čas

 • Smrt a pohřeb

     Pohřeb Úmrtí znamená definitivní fyzický odchod člena rodiny ze systému, avšak na úrovni duchovní je stále jeho součástí. Smrt patří neodmyslitelně k životu a je jedinou jistotou každého z nás. Toto respektovali rituály a tradice doprovázející umírání a následné...

 • Stáří Stáří

   Generace prarodičů a vnuků jdou během svého života pospolu v těch etapách vlastního bytí, kdy si navzájem mohou poskytnout výraznou oporu a společnost. Lze říci, že staří lidé jsou zde především pro děti. Jestliže ty jsou investicí do budoucna, tak kontakt s prarodiči a péče o...

 • Narození potomka, jméno, křtiny Narození potomka, jméno, křtiny

   Zfoukni svíčku a něco si přej...   Křtiny Narození dítěte je naplněním cíle rodiny - pokračování kontinua rodu. Je to událost hodná oslavy. V současné společnosti je zakotvena tradice, že novopečení tatínkové jdou v den narození potomka slavit s přáteli. Avšak uvítání...

 • Svatba

  Svatba Sňatek je názorným příkladem tzv. přechodových rituálů, neboli iniciačních. Od pradávna byl doprovázen magickými symboly pro zajištění jeho zdárného naplnění. Tak kupříkladu byl den svatby spojen s určitým ročním obdobím nebo se věřilo, kolik zrnek rýže ulpí ve vlasech nevěsty,...

 • Zásnuby

      Zásnuby Zásnuby jsou symbolem vážnějšího vztahu, jejich významem v minulosti bylo legalizovat vztah, aby se snoubenci mohli stýkat na veřejnosti, což v současné společnosti ztrácí smysl, a tak tento obřad upadá v zapomnění. Oproti současné praxi „bydlení na zkoušku“,...

 • Rodinné tradice a rituály obecně Rodinné tradice a rituály obecně

  Základní psychickou potřebou člověka je pocit jistoty, který spočívá v tom, že se může spolehnout na očekávané. V tomto směru jsou jedinci po celý život k dispozici každodenní a každoroční rituály dodržované v rámci rodinného kruhu nebo rituály udržované v rámci společenství, ve...

Rodinný systém

 • 11.08.2010 15:59

  Rodina v pojetí celku

    Rodina jako systém   Od poloviny dvacátého století přebírají rodinní terapeuti z kybernetiky poznatky o řízení technických systémů a převádějí je v systemický rodinný výzkum, který se začíná vyvíjet zhruba od roku 1950 v Americe. Na rodinu se začíná pohlížet jako...

 • 11.08.2010 15:19

  Fenomén vykořenění

                                         Možné příčiny citového vykořenění   1.  Ztráta domova a...

 • 11.08.2010 12:27

  Vědomí rodinné historie

    Znalost vlastních kořenů, je podstatnou součástí sebevědomí člověka. Znalost předků nám dává povědomí o vlastním přesahu, který pocítíme až tehdy, když máme vlastní děti. A především ty by se měly dovídat o své rodinné historii. Cítit, že nejsou středobodem  vlastního...

Zasílání novinek

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode