Vzdělání, praxe,

26.12.2012 17:46

Vzdělání

VŠ: Filosofická fakulta univerzity Karlovi v Praze - katedra pedagogiky - Sociální pedagogika - Mgr.

Téma diplomové. práce: ,,Vědomí rodinné historie jako součást sebepojetí" - vedoucí: Doc. Jaroslav Koťa

 

VŠ: Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta. Specializace v pedagogice - Sociální patologie a prevence (Bc.)

Téma Bc. Práce: ,,Nošení dětí v šátku jako součást primární prevence sociálně patologických jevů“ -vedoucí: Phdr. Jaroslav Šturma

 

VOŠ Duškova 7, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00

Obor: Diplomovaná sestra pro psychiatrii (Dis.)

Téma závěr. práce: ,,Jak rodina ovlivňuje kvalitu života schizofrenika“ – průzkum vedoucí práce PhDr. Eva Dragomirecká

{C}

Praxe

2013 - rodinné a výchovné poradenství, lektorská činnost na živnostenský list: IČO

2012 - terapeut, krizový pracovník a terénní psychiatrická sestra na krizovém oddělení DPS Ondřejov - Praha Chodov - léčba schizofrenie

2012 - Členka rady Rodinného centra Dobříšek na Dobříši

2012 - od ledna lektorka - programu výchovy láskou dětem a dospělým a dílničky domácího tvoření v RC Dobříšek na Dobříši

2011 - Sociální pracovnice v AD Svaté Ludmily v mokrovratech u Dobříše

od roku 2010 - pořádám přednášky s besedou o pevném objetí jako součástí životního stylu a poskytuji rodinné a výchovné poradenstvý v systemickém pojetí rodiny, kurzy šátkování a individuální šátkové poradenství v domácím prostředí

2009 jsem založila a spravuji webové stránky www.katkaen.cz na webnode.cz .

2005 - 2007 na MD – práce s maminkami a dětmi v MC Oáza Mníšek pod Brdy - Od jara 2003 jsem se podílela na chodu mateřského centra v Mníšku pod Brdy, které funguje zásluhou dobrovolné činnosti maminek. Tam jsem vedla tvoření maminek s dětmi

2000 – 2003 Psychiatrická léčebna Bohnice Praha 8 - otevřené koedukované oddělení psychiatrické péče psychiatrická sestra

1999 – 2001 Praxe v rámci studia VOŠ obor diplomovaná sestra pro psychiatrii:

Bona Bohnice – chráněné bydlení pro pacienty s psychotickým nemocněním.

Příjmové pavilony, akutní péče, následná péče, psychiatrické centrum Praha Bohnice

Závislosti ošetřovatelská péče o pacienty se závislostmi – alkoholici, toxikomani, praxe typu stáže, účast na terapeutickém i komunitním programu.

Oddělení krizové intervence – vedení psychoterapeutické skupiny, podpůrné rozhovory s pacienty,

Domácí psychiatrická péče – pomoc klientům při zvládání každodenních domácích úkonů, doprovod do nemocnice, vztahová terapie, ošetřovatelská péče.,

Centrální terapie, - stáž,

interna, - ošetřovatelská péče o pacienty s interním onemocněním,

2000 Domácí psychiatrická péče - psychiatrická sestra

2000 –2002 Linka bezpečí Nadace naše dítě – Praha 8 - externí samostatný konzultant II. kategorie, telefonická krizová intervence

1997 Fakultní nemocnice Motol Praha 5 - oddělení dětská psychiatrie - všeobecná zdravotní sestra

1996 Masarykova Nemocnice Ústí nad Labem - Směnová všeobecná zdravotní sestra

 

Zpět

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode