Ukončené vzdělání

02.11.2016 07:29

Vzdělání

2007 - 2009 Filosofická fakulta univerzity Karlovi v Praze - katedra pedagogiky

 Sociální pedagogika - Mgr.  - poradenství                

Profilové předměty: 

  Sociální patologie, Sociálně pedagogické metody a teorie, sociální politika,  

Téma diplomové. práce:    

  ,,Vědomí rodinné historie jako součást sebepojetí"  - vedoucí: Doc. Jaroslav Koťa

 

  Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta. 

 Specializace v pedagogice Bc. - Sociální patologie a prevence  

Profilové předměty: 

    sociologie, sociální patologie, sociální pedagogika a psychologie, trestní právo, 

Téma závěrečné práce:     

     ,,Nošení dětí v šátku jako součást primární prevence sociálně patologických jevů" -vedoucí: Phdr. Jaroslav Šturma

   

Vyšší odborná škola: VOŠ Duškova 7, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00

 Diplomovaná sestra pro psychiatrii (Dis.)

Profilové předměty:   

 psychiatrie, psychologie, psychoterapie, psychiatrické ošetřovatelství, německý jazyk  

Téma závěr. práce:    

  ,,Jak rodina ovlivňuje kvalitu života schizofrenika" - průzkum   vedoucí práce  PhDr. Eva dragomirecká  

 

1992 - 1996  Střední zdravotnická škola v Ústí nad Labem

 všeobecná sestra

maturitní předměty:

ošetřovatelství, chirurgie, interna, český jazyk, praxe z ošetřovatelství

Zpět

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode