Bakalářská práce

Bakalářská práce

 

NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Nošení dětí v šátku jako součást primární prevence sociálně patologických jevů. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2004. 72 s. Bakalářská práce.    

Teoretická část práce

 • 18.02.2010 21:18

  Anotace práce

    Bibliografická citace práce: NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Nošení dětí v šátku jako součást primární prevence sociálně patologických jevů. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2004. 72 s. Bakalářská práce.     Vedoucím práce je PhDr. Jaroslav...

 • 18.02.2010 21:21

  Šátkování v minulosti a dnes

    Antropologicko historický exkurz Profesor Hassenstein hovoří o lidském mláděti jako o „nošenci“ zejména v situaci ohrožení, pro níž je geneticky vybaveno, aby si dokázalo přivolat pomoc dospělých, kteří jej odnesou do bezpečí. Nehovoří tedy o permanentním nošení. Lze tedy na...

 • 18.02.2010 21:36

  Nošení v kontextu moderní společnosti

  Znovuobjevení fenoménu nošení dětí v šátku, ve snaze navrátit se k přírodě a všemu, co ji šetří, je zatím neprobádanou oblastí v kontextu s podmínkami moderní technokratické společnosti, ve které nebyl zatím realizován hloubkový výzkum, na nějž by se mohli odborníci s důvěrou...

 • 18.02.2010 21:40

  Jak se nosí v Čechách

      První rok se nošení řídí primárně motivací komfortu miminka a druhý rok vedou mámu a tátu k použití šátku spíše praktické důvody. Délku a intenzitu nošení si miminko samo reguluje v závislosti na jeho motorických schopnostech. Průběh nošení bych rozdělila na...

 • 18.02.2010 21:43

  Klady a zápory šátkování

  Nošení z pohledu rodičů Dětem se nošení na těle rodiče nepochybně líbí. Proč to lze pochopit z předešlých kapitol. A jaké výhody čerpají rodiče? Pozitivní přínos  nošení pro rodiče: Mobilita a bezbariérovost – matka se cítí více samostatná, není odkázána na pomoc kolemjdoucích....

 • 09.09.2010 01:08

  Novorozenec jako pasivní nošenec

  Čas, kdy se péče o novorozence přiblížila maximální saturaci jeho potřeb, je krátký. Na počátku humanizace porodnictví v roce 1974 stál francouzský porodník a básník v jedné osobě - Fréderick Leboyer. Od roku 1976 se novorozenci začali věnovat kromě lékařů také fyziologové, a etologové a...

Zajímaly mne především tyto otázky:

 • 18.02.2010 22:37

  Cíle, východiska a hypotézy

      Cíle Nošení dětí na těle rodiče je dle mého názoru výborná věc. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že přináší především příjemné chvíle a hlavně krásné vzpomínky. Nošení v šátku bych doporučila každé mamince, avšak ne každá by byla alternativnímu způsobu přepravy miminka...

 • 18.02.2010 22:39

  Charakteristika maminek nosících své děti v šátku

           Ve výzkumném vzorku bylo vysoké procento maminek nosících děti připoutané na těle vzhledem k tomu, že právě ony mají větší zájem o prohloubení poznatků v této oblasti. Dotazník byl umístěn na webových stránkách a přes jeho celkem intenzivní propagaci...

 • 18.02.2010 22:49

  Lze specifikovat skupinu maminek, které se rozhodnou pro nošení dětí?

      Nošení dětí v šátku je alternativní způsob nošení dětí v současné společnosti. Zákonitě se objevila otázka, zda se skupina nosících maminek liší od ostatních žen. Ženy ve skupině experimentální jsou nejčastěji ve věkovém rozmezí 25 až 35 let. Ptala jsem se distributorů...

 • 18.02.2010 23:05

  Co motivuje maminky pro šátkování?

      Jaká je motivace  nošení dětí a kdy se tak maminky rozhodnou? V současnosti to není nedostatek peněz, kdy nemají rodiny na kočárek, i když někteří spíše starší občané nabízeli maminkám „nosičkám“ na kočárek, když na něj nemají. A opak je pravdou. Dnes se za jistý...

 • 18.02.2010 23:15

  Co mohlo způsobit vyšší míru vyčerpání u maminek, které nosí dítko v šátku?

      Hypotézy týkající se matky   Předpokládala jsem, že nošení dětí v šátku lze akceptovat jako možnou prevenci psychického vyčerpání matky v důsledku případného přetížení v péči o dítě a domácnost a zároveň podstoupení jisté sociální izolace. Vložením dítěte do šátku...

 • 18.02.2010 23:19

  Závěr bakalářské práce

      Pro dítě je v nejranějším období nejdůležitější vazba na mateřskou osobu. Kvalita rané komunikace a jistota přítomnosti této osoby je pro duševní vývoj směrodatná. Je mnoho maminek, které nepoužívají šátek a svému dítěti toto v plné míře poskytují. Nechtěla jsem a nechci...

 • 18.02.2010 23:29

  Východiska z empirického šetření

    Na základě snahy o komplexní zpracování teoretického pojednání na dané téma a z výsledků empirického šetření jsem sestavila východiska pro praxi nošení dětí v šátku tak jak si myslím, že by se dalo předejít a nebo vyloučit případné psychosociální, ale i motorické potíže dítěte...

 

Bakalářskou práci jsem věnovala tématu šátkování, protože jsem v době, kdy jsem měla zvolit téma závěrečné práce, nosila svou dceru  v šátku. Zde je uveřejněna zejména praktická část  týkající se praxe nošení dětí v šátku.  Toto téma  jsem zvolila zejména proto, abych před okolním světem, ale, také sama před sebou obhájila  vnitřní hlas, který, mi napovídal, že  když si malé, křehké a  bezbranné miminko vložím do šátku, činím jen a pouze dobře.   Nošení je jedním z  mnoha návratů moderního člověka, znaveného technickým rázem života, k přírodě.  To že se šátkování tolik rozmáhá je jen a jen dobře, hlavně proto že spolu s ním se šíří  v řadách veřejnosti zpráva o důležitosti vazby mezi matkou a dítětem. Ale také se dává na vědomí, že miminka mají své specifické potřeby. Abychom je mohli naplňovat, musíme jim porozumnět a k tomu šíření  šátkování v mnohém přispívá.

Nemusíme   tedy šátek nutně používat, abychom naplnili specifické potřeby miminka, ale musíme o nich vědět a vnímat je.  Pak je budeme naplňovat v maximální možné míře, jak sami dokážeme.  Miminko je na začátku svého života   prosto zkušeností a potřebné pomoci tolik, jako snad již nikdy v budoucnu nebude. Pokud na začátku své životní cesty získá  podporu v podobě pevného a jistého vztahu s maminkou, usnadníme mu vstup do života  a přispějeme k vybudování základní  důvěry, která mu bude  stále ku pomoci, což není  v současné době až tak k zahození.

 

Zdroje

 • 14.05.2010 12:22

  Použitá literatura

    Seznam odborných zdrojů    1.      BLATNÝ, Marek, PLHÁKOVÁ, Alena. Temperament, inteligence, sebepojetí. 1.vyd. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR, Sdružení SCAN, 2003. Str.150. ISBN – 80 – 86620 – 05 – 0   2.     ...

 • 14.05.2010 12:21

  Šátky na vebu

  Šátky na webu:    Přehled typů úvazů naleznete na stránkcáh www.babysatky.cz/    Návody, jak vázat - video na: https://nosenideti.cz/navod.php    Spousta zajímavých článků o šátku z praktického hlediska na: https://nosenideti.cz/clanek.php?volba=prehled_clanku...

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode