Celodenní seminář ,,Škola lásky v rodině"

Seznámíme se se základními aspekty pevného objetí jako životního stylu, výchovy láskou a s podstatou pevného objetí samotného. Jak lze začlenit pevné objetí do svého každodenního rodinného života? Na co je nutné pamatovat, které podmínky musí být splněny a za jakých podmínek se rozvoji lásky v rodině nemusí dařit? Budeme hovořit o vztahu založeném na vzájemném porozumění (empatii) o práci s emocemi a bezpodmínečné lásce. Základem pevného objetí jako životního stylu a terapie pevným objetím podle PhDr. Jiřiny Prekopové je správná emoční konfrontace pod heslem ,,neodejdeme od sebe, dokud se nesmíříme. O ní budeme mluvit především.

 

Jednotlivá témata

1. část programu - 2 hodiny 

 

1. Pevné objetí jako životní forma a výchova láskou

Na začátku se seznámíme - komunikační cvičení

Pevné objetí jako životní styl jako reakce na podmínky současné společnosti

Specifika výchovy v podmínkách současné postmoderní společnosti

Základní pilíře PO jako životní formy - empatie, bezpodmínečná láska, vůle

Proč máme tendenci v krizové situaci k útěku a k boji

Formy útěků, úniků a náhradních jistot, které nabízí současná společnost

Prostor pro otázky a diskusi

O potřebách dětí - jistoty, bezpečí a lásky plynoucích z řádu a hranic

Psychosociální specifika ranného vývojového období dětí

Komunikace s malými dětmi – vysílání požadavku, vysvětlování, naslouchání

Základní pravidla a principy výchovy láskou

O sebejistotě a jednoznačnosti rodičů ve výchově

Hranice, řád a důslednost ruku v ruce s porozuměním a vlídností

Logické tresty a odměny jako alternativa dosavadních výchovných metod

O neklidu, agresivitě, vzdoru v dětském věku - možné příčiny, jak jim předcházet a jak s nimi zacházet

Prostor pro otázky a diskusi

 

2. Řád v rodinném systému

Postavíme si, jak má správně postavený rodinný systém vypadat

Základem stabilní rodiny je dobrý vztah muže a ženy

Pozice dítěte v rodinném systému – jedináček, prvorozený, druhý ze tří

Rodinný systém po rozvodu,

Jak vypadá rodinný systém v případě adopce,

Co když jeden ze členů rodiny schází – potrat, úmrtí, rozvod, tabu

Úskalí rodinného života v souladu s rodinným řádem

Pravidla systemického řádu ve výchově a v rodinném soužití

Prostor pro otázky a diskusi

 

2. část programu - 2 hodiny

 

3. Správná emoční konfrontace

Představíme si tzv. komunikační brzdy

Seznámíme se ze základními pravidly správné emoční konfrontace

Význam očního kontakty a tělesného kontaktu

Správná emoční konfrontace - rozdíl v konfrontaci rodič – dítě a mezi dospělými

Na modelových rozhovorech si zkusíme konfrontaci mezi dospělým dítětem a stárnoucím rodičem

Na modelových rozhovorech si zkusíme konfrontaci mezi dospělými

Na modelových rozhovorech si zkusíme konfrontaci dospělý – dítě

Prostor pro otázky a diskusi

 

4. Pevné objetí - praktická stránka

Jak praktikovat pevné objetí v souladu s etikou PhDr. Jiřiny Prekopové

Jak minimalizovat či předcházet agresivní reakci v komunikaci vrácmi výchovy

Stupně správné emoční konfrontace

Kdy není vhodné praktikovat pevné objetí

Pevné objetí jako prostor pro práci s emocemi, ne jako výchovná metoda

Polohy, způsoby držení dítěte v pevném objetí

Komunikace v pevném objetí

Správný průběh a ukončení pevného objetí rodič dítě

a neb, jak na krokodýlí slzičky dětí i dospělých.

Na semináři si vyzkoušíte a poznáte, jak se lze domluvit na úrovní potřeb a emocí, jak zapojit vůli vztah posunout dál. Jeden to udělat musí, a ten kdo se zamyslí a nalezne postranní cestičku ke smíru, můžete být právě Vy.

Základem pevného objetí jako životního stylu a terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové je správná emoční konfrontace, čili řešení konfliktů s vůlí k vzájemnému porozuměním pod heslem ,,neodejdeme od sebe, dokud se nesmíříme."   

  Přednáška

1.    Co je bezpodmínečná láska a jak ji lze pěstovat

2.    Boj emocí, rozumu a vůle, a neb, také protivníka  je lepší nejprve pochopit a pak s ním diskutovat

3.    Jak řešit konflikty na úrovni emocí a potřeb, a neb když jsme na úrovni obsahu zahnáni do kouta

4.    Základní pravidla správné emoční konfrontace,  a neb na úhlu pohledu záleží také

5.    Význam tělesného a očního kontaktu a pohledu tváří v tvář v komunikaci

6.    Efektivní řešení konfliktů jako cesta k pěstování lásky bez podmínek  

7.    Na úrovni komunikace jsme partneři, ve vztahu rodič dítě, je rodič silnější svou zkušeností

8.    Představíme si tzv. komunikační brzdy, aneb čím partnera v komunikaci jisto jistě naštveme.

9.    Překážky v komunikaci dvou lidí – předsudky, stereotypy, očekávání, vlastní emoce

10. Vztek jako sekundární emoce, jeho vnímání a zpracování

11. Fyzické tresty a tresty odnětí lásky ve výchově jako výraz bezradnosti a zlosti

12. Správná emoční konfrontace – rozdíl v komunikaci rodič – dospělý, dospělý - dospělý

13. Stupně správné emoční konfrontace

14. Na modelových rozhovorech si zkusíme správnou emoční konfrontaci

 

Beseda

 

1.    Prakticky si ukážeme, jak na řešení konfliktů na základě vzájemného porozumění na úrovni potřeb a emocí

2.    Vyzkoušíme si empatická a komunikační cvičení

3.    Na modelových rozhovorech budeme řešit Vaše výchovné a životní situace

4.    Budeme vnímat řád v rodinném systému prostřednictvím minikonstelací

 

Krokoušci symbolizují emoce. Zvířecí insitnkty k útoku a útěku. Učíme se komunikovat s vůlí setrvat spolu do smíru, což krokodýl neumí.

Na Dobříši ve Skřítkově probíhají krokodýlí hrátky, prográmek pro děti a rodiče s apekty empatické výchovy - výchovy láskou.

čas nám udává hranice a směr

 

Deprese, krokodýl, kterého zavřeme do klece. Emoce nemohou ven a tak devastují tělíčko.

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode