Dobříš Skřítkov - Jak být důsledný a zároveň laskavý rodič

Dobříš Skřítkov - Jak být důsledný a zároveň laskavý rodič

 Možná máte pocit, že Vám dítko dupe po hlavě a dělá si, co chce. Neposlouchá, odmlouvá a je drzé. Výchova i soužití jou občas vyčerpávající. Možná občas nevíte, jak na potomka, přivádí vás k šílenství. Už, už uvažujete, že mu naplácáte. Nevíte už, co dělat, jak si vyžádat repekt.   Být důsledný. Ono se to řekne, když pláče, vzteká se, není vždy síla. Snažíte se být důslední… Jen ne vždy se to daří. Malý pláče, což vám rve uši. Možná je urputnější a urputnější v prosazování svých požadavků a vy se cítíte více a více unavení? Lidé z nejbližšího okolí radí a soudí, moc mu dovolíš, také mu musíš naplácat, ať si uvědomí, že takhle teda ne... Rady, že by jste měli potomka trestat bitím, vám nesedí.

Beseda se koná 20. 4. 2017 16.00 - 18.00 hodin 

Tak to je čas odhodit příručky a  přijít si o výchvě popovídat  

Jak být ve výchově důsledný a zároveň laskavý

Pojďte s si poslechnout a sdílet zkušenosti, jak z tohoto začarovaného kruhu ven. 

Posílit pevnost a důslednost při výchově tváří tvář plačícímu dítku, ustát jeho vzdor, pláč, výčitky s jistotou,že nyní děláte správně, ale také s porozuměním a laskavostí. 

Vy jste možná nemohli ukázat rodičům svůj vztek, zlost, nesouhlas, ale vaše dítě může. 

Ve vztahu je stejně důležité, říci do očí, na rovinu, jak nám spolu v dané situaci je, jako udržet nějaká pravidla. Děti ještě nemluví, ti pláčou, vztekají se a na nás rodičích je, jejich nesouhlas ustát s respektem a s porozuměním.  

Na setkání si vyzkoušíte naživo, v modelových rozhovorech, v poradenských konstelacích, jak se kdo v dané situaci cítí. A také budeme posilovat pochopení  a uvědomění si širších souvislostí, které působí na vaši schopnost být dítěti laskavou, milující a respektující, ale pevnou rodičovskou autoritou, o kterou se může opřít a které může také bezmezně důvěřovat.

Pomohu Vám najít cestu k důsledné výchově, při níž je respekt k potřebám dítěte přirozeností

 

NA SEMINÁŘI  

 • porozumíte dětem, sobě, ale i ostatním členům rodiny v dané situaci
 • odhalíte si důvody oslabení vaší důslednosti
 • uvědomíte si, jaké jsou psychosociální následky uvolnění hranic v konkrétní situaci
 • odhalíte, rozklíčujete  postoje a zkušenosti ovlivňující vaši důslednost
 • pochopíte, že respekt a lásku svých dětí nezískáte pouze bezbřehou láskou a volností
 

NA PŘEDNÁŠCE BUDEME MLUVIT O 

 • významu hranic pro život, rodinu a život ve společnosti
 • proč je pro dítě důležité umět respektovat autority
 • boj rozumu, vůle a emocí, a neb, proč emoce častěji vítězí 
 • jak v prostředí jistého řádu rozvíjet lásku bez podmínek
 • důsledky nedůsledné výchovy – agrese a neklid
 • jak lze posílit svou důslednost a současně dát dítěti respekt k potřebám při výchově
 • rozebereme si hodnoty a vlastnosti, které důslednou výchovou rozvíjíme
 • povíme si, co nejčastěji oslabuje naši důslednost a vůli být ve výchově pevný
 •   kde čerpat sílu na důslednou a laskavou výchovu

 Na Zlaté stezce 1056
263 01 Dobříš

Vstupné na přednášku 250 Kč 

Hlídání 50 Kč 


 po přednášce herna 40Kč za dítko

kontakty +420 602 325 908 

info@skritkov.com www.skritkov.com

Pojďte zjistit, jak na krokodýlí slzičky, jak je přečarovat v perličky sounáležitosti a smíchu. 

Chci se přihlásit na besedu o důslednosti a lásce

20. 4. 2017 16.00 - 18. 00

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode