Jak efektivně řešit konflikty

Jak efektivně řešit konflikty

 

Běžnou součástí rodinného života jsou konflikty. Jednou jsme nahoře a jednou dole. Jsou krizí vztahu a pokud tyto malé krize úspěšně zvládáte, vztah se posune o něco dál. Na místo pocitů odcizení, vyčerpání, přichází pocit sounáležitosti, lásky a štěstí, a to i když nedosáhnete řešení, protože nejdůležitější je, být spolu. A o tom budeme mluvit hlavně. 
Podle Jiřiny Prekopové je láska aktem vůle, po té, co blahodárný oxytocin, hormon lásky časem klesne. Odhalí se vlastnosti, zvyky a postoje partnera, které jste za růžovými brýlemi neviděli. Přichází rozdílné postoje na výchovu, hádky, nedorozumění. 
 Pokud se necháme vtáhnout do víru emocí, které nás mohou od milované osoby odcizit, jsme na cestě do rozvodové síně.
Pojďte krotit emoce ve vztazích a řešit konflikty efektivně s rozumem a vůlí k porozumění. 
Budeme hovořit o vztahu založeném na vzájemném porozumění (empatii), s respektem k emocím a potřebám jak svých, tak partnera v komunikaci - rodiče, partnera i své potomky.  
 Základem pevného objetí jako životního stylu a terapie pevným objetím podle PhDr. Jiřiny Prekopové je správná emoční konfrontace pod heslem ,,neodejdeme od sebe, dokud se nesmíříme. A o ní budeme mluvit především.
Cíle setkání 
Porozumění  kořenům problémů ve vztazích a nástroje, jak je efektivně řešit. Ale také uvědomění si, jaké životní a rodinné prostředí vytváříme sobě i dětem. Jak jej lze vést k harmonii a klidu.
O čem budeme hovořit
Jak dokázat být spolu, v dobrém i ve zlém
 • Jak pěstovat lásku bez podmínek  
 • podpora vůle, porozumění, a rozumu jako cesta k řešení konfliktů  
 • Proč reagujeme v konfliktu tak, jak reagujeme 
 • O potřebách dítěte v nás a jak zasahují do našich vztahů
 • Základní pravidla pěstování rodinných vztahů se vzájemným porozuměním 
 • Nešvary moderní doby jako klín ve vztazích
 • Hranice, řád, disciplína a rodinné návyky
 • O neklidu, agresivitě, vzdoru ve vztazích, kde se berou a jak s nimi pracovat 
Řád v rodinném systému a důsledky jeho narušení pro rodinnou harmonii
 • O systemickém řádu rodinných vztahů a projevy jeho narušení 
 • Základem stabilní rodiny je dobrý vztah muže a ženy. Tak proč to tak často skřípe? 
 • Pozice dítěte v rodinném systému – jedináček, prvorozený, druhý ze tří...
 • Jak je nastaven řád rodinného systému po rozvodu, v případě adopce, úmrtí
Jak komunikovat tak, aby  jste hádku přetavili ve smír
 • Představíme si tzv. komunikační brzdy, které konflikty spíše zhorší
 • Seznámíme se ze základními pravidly správné emoční konfrontace
 • Význam očního kontakty a tělesného kontaktu
 • Správná emoční konfrontace - rozdíl v konfrontaci rodič – dítě a mezi dospělými
 • Na modelových rozhovorech si zkusíme, jak se domluvit se vzájemným porozuměním

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode