Mezigenerační vztahy a pozice dítěte v rodinném systému

Mezigenerační vztahy a pozice dítěte v rodinném systému

 
Představíme si metody rodinných konstelacích, které odhalí hlubší, často neuvědomované, vztahové souvislosti na úrovní emocí, očekávání a potřeb.Když se láska nedaří, opakující se tragické  osudy v rodině, pocity zlosti, vyčerpání, odcizení. 
Vstupem do manželství Vám v rámci tradic držených po staletí dávají rodiče důvěru: ,,už tě mohu pustit, svůj život zvládneš žít bez mého dohledu"  Ale někdy se stane, že rodiče své dítko nepustí a nebo, že naše vnitřní dítko se nechce vzdát rodičů. Prostřednictvím poradenské konstelace si ukážeme, jak má rodinný řád po vstupu do manželství být nastaven, a jak vymezit hranice nové rodiny. Jaká je pozice dítěte?
V současné době převládá tzv. pedocentrismus. Povíme si, jak se mu vyvarovat a v čem jen škodlivé, stavět dítě na první místo před vztah rodičů.
Pojďte porozumět dynamice vztahů v rodině a více pochopíte jednání svých nejbližších. 
Budeme hovořit o vztazích pěstovaných s vůlí na vzájemném porozumění (empatii), s respektem k emocím a potřebám jak svých, tak partnera v komunikaci - rodiče, partnera i své potomky.  Ale také s respektem a s porozuměním k jejich pozici v rodinném systému.
Cíl setkání
Ukážeme si, jak má rodinný řád vypadat, porozumíme pozici v rodinném systému sourozencům, rodičům, prarodičům a partnerovi. Každá pozice má svá práva a povinnosti, své výsady. Porozumíme důsledkům narušení řádu rodinných vztahů a jejich vlivu na komunikaci tady a teď. 
O čem budeme hovořit
 • řád v rodinných vztazích jako cesta k pěstování lásky bez podmínek
 • Co jsou to rodinné konstelace a jak působí 
 • Základní pravidla řádu rodinných vztahů
 • Hranice a řád v rodinném systému
 • Důsledky narušení řádu rodinných vztahů
 • Pedocentrismus a jeho následky
 • Vztah partnerů jako pilíř rodinné pohody
 • Komunikace s prarodiči, vymezení hranic nové rodiny
 • Sourozenecké konstelace a pozice dítěte v rodinném systému
 • Řád rodinných vztahů po rozvodu, adopce, spojené rodiny po rozvodu
 • Krize rodinného života v konstelaci rodinných vztahů
 • Znázornění rodinného v grafické podobě a sběr důležitých informací
Jak má vypadat správně řád v rodinném systému na poradenských konstelacích, na konstelaci pohádek Popelka, Sněhurka. 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode