Seminář ,,Školy lásky v rodině" - Pevné objetí jako součást životního stylu

Seminář ,,Školy lásky v rodině" - Pevné objetí jako součást životního stylu

 Seznámíme se se základními aspekty pevného objetí jako životního stylu, výchovy láskou a s podstatou pevného objetí samotného. Jak lze začlenit pevné objetí do svého každodenního rodinného života? Na co je nutné pamatovat, které podmínky musí být splněny a za jakých podmínek se rozvoji lásky v rodině nemusí dařit? Budeme hovořit o vztahu založeném na vzájemném porozumění (empatii) o práci s emocemi a bezpodmínečné lásce. Základem pevného objetí jako životního stylu a terapie pevným objetím podle PhDr. Jiřiny Prekopové je správná emoční konfrontace pod heslem ,,neodejdeme od sebe, dokud se nesmíříme. O ní budeme mluvit především.

 

Jednotlivá témata

1. část programu - 2 hodiny

 

1. Pevné objetí jako životní forma a výchova láskou

 • Na začátku se seznámíme - komunikační cvičení
 • Pevné objetí jako životní styl jako reakce na podmínky současné společnosti
 • Specifika výchovy v podmínkách současné postmoderní společnosti
 • Základní pilíře PO jako životní formy - empatie, bezpodmínečná láska, vůle
 • Proč máme tendenci v krizové situaci k útěku a k boji
 • Formy útěků, úniků a náhradních jistot, které nabízí současná společnost
 • Prostor pro otázky a diskusi
 • O potřebách dětí - jistoty, bezpečí a lásky
 • Psychosociální specifika ranného vývojového období dětí
 • Komunikace s malými dětmi – vysílání požadavku, vysvětlování, naslouchání
 • Základní pravidla a principy výchovy láskou
 • O sebejistotě a jednoznačnosti rodičů ve výchově
 • Hranice, řád a důslednost ruku v ruce s porozuměním a vlídností
 • Logické tresty a odměny jako alternativa dosavadních výchovných metod
 • O neklidu, agresivitě, vzdoru v dětském věku - možné příčiny, jak jim předcházet a jak s nimi zacházet
 • Prostor pro otázky a diskusi

 

2. Řád v rodinném systému

 • Postavíme si, jak má správně postavený rodinný systém vypadat
 • Základem stabilní rodiny je dobrý vztah muže a ženy
 • Pozice dítěte v rodinném systému – jedináček, prvorozený, druhý ze tří
 • Rodinný systém po rozvodu,
 • Jak vypadá rodinný systém v případě adopce,
 • Co když jeden ze členů rodiny schází – potrat, úmrtí, rozvod, tabu
 • Úskalí rodinného života v souladu s rodinným řádem
 • Pravidla systemického řádu ve výchově a v rodinném soužití
 • Prostor pro otázky a diskusi

 

2. část programu - 2 hodiny

 

3. Správná emoční konfrontace

 • Představíme si tzv. komunikační brzdy
 • Seznámíme se ze základními pravidly správné emoční konfrontace
 • Význam očního kontakty a tělesného kontaktu
 • Správná emoční konfrontace - rozdíl v konfrontaci rodič – dítě a mezi dospělými
 • Na modelových rozhovorech si zkusíme konfrontaci mezi dospělým dítětem a stárnoucím rodičem
 • Na modelových rozhovorech si zkusíme konfrontaci mezi dospělými
 • Na modelových rozhovorech si zkusíme konfrontaci dospělý – dítě
 • Prostor pro otázky a diskusi

 

4. Pevné objetí - praktická stránka

 • Jak praktikovat pevné objetí v souladu s etikou PhDr. Jiřiny Prekopové
 • Jak minimalizovat či předcházet agresivní reakci v komunikaci vrácmi výchovy
 • Stupně správné emoční konfrontace
 • Kdy není vhodné praktikovat pevné objetí
 • Pevné objetí jako prostor pro práci s emocemi, ne jako výchovná metoda
 • Polohy, způsoby držení dítěte v pevném objetí
 • Komunikace v pevném objetí
 • Správný průběh a ukončení pevného objetí rodič dítě

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode