RC Dobříšek pondělky 9.00 - 10.00 hodin Krokodýlí hrátky s robátky od února

RC Dobříšek pondělky 9.00 - 10.00 hodin Krokodýlí hrátky s robátky od února

Preventivní výchovně - vzdělávací program výchovy láskou  pro rodiče s dětmi (1-3 roky). Hrou, písní, divadélkem, barvičkami a skrze zážitkové techniky budeme poznávat základní pravidla správné emoční konfrontace, seznamovat se s emocemi, poznávat řád v rodinném systému a význam řádu pro jedince, rodinu a jejich život. 

 

Prográmek nasytí rozum dospělého, a dušičku dítka pohladí.

 

Proč právě krokodýlí slzičky? Protože krokodýli, když jsou ve sporu, poperou se a nebo utečou. Neumí se smířit! A proč? Protože mají maličkaté mozečky a často se mílí. A tak hádají se spolu každou chvíli. Ale což, ať se dají do hádky, ale ať ty hádky, končí jako z pohádky. Zapojí rozum, vůli a navzájem si sdělí svá bolení. Pak zlost se v lásku promění a oni budou opět v přátelství a lásce spojeni.

Beseda s přednáškou pro dospělé s prográmkem a hátkami pro děti. 

Témata prolínající se všemi setkáními:

 

1. Vše má svůj rub a líc, přec však jednobarevné není nic.

Nejprve nahlédneme na rozličnost světa kolem nás, je nutné si ji uvědomit, abychom následovně chtěli chtít  mnohé změnit.  Cílem setkání je  naučit děti vnímat protiklady kolem nás. Vše má svůj protipól, svůj rub a líc. 

 

2. I hloupý Honza z pece vstal a za odměnu si svou lásku vzal.

Čili jak nás rozum vede a co síla vůle svede . V této lekci postoupíme v nauce o krok dál, a to k jednání orientovanému na řešení. Někdy jsme dole a jindy nahoře, něco můžeme změnit a něco ne, tak to musíme přijmout.  Cílem setkání je  si uvědomit, že svět  není pouze černobílý, ale také to, že né vždy bude posvícení, a když není, tak každý při dobré vůli svou  situaci k dobrému změní.

 

3. Pravidlo ne jen káže, ale také chrání, a povolí dělat věci bez ptaní

Když nyní víme, že věci můžeme také měnit, je na čase si povědět něco o pravidlech. Jaký mají v našem životě význam, kde je můžeme najít a v čem nám pomáhají.  Jasně daná a domluvená pravidla jsou jako ukazatele na turistických cestách. Nenechají nás bloudit a tápat v nevědomí a strachu, kam se vlastně dostaneme, v obávaném očekávání, co tam na nás bude  asi číhat. Bez pravidel by nebyla jistota ale chaos a strach.

 

4. Každý z nás je jedinečný a tak jedinečný je také náš projev a pohled na svět kolem

Cílem je nahlédnout, že každý člověk má jiný vnitřní svět, každý vidí svět kolem sebe jinak, všímá si jiných věcí a jiné rád přehlíží. Každý také jinak reaguje. Ne vždy to co čteme, čteme správně, tak jak to druhý píše. Pojďte se učit poznávat jazyk řeči a těla těch druhých a pojďte se učit sami býti druhým tak srozumitelní, že si vaše slova, gesta a činy, nebudou muset překládat do své vlastní řeči. Tak můžeme předejít mnoha nedorozuměním plynoucích z odlišného pohledu na svět.

 

5. Lze řešit konflikty jako v pohádce, aby nám bylo dobře i po  hádce

Jsou věci, které nás trápí, máme strach a nebo jsme rozčílení. A to je normální. Někdy nejde s věcmi kolem nás nic dělat, tak nám to může být líto a může nás to  vztekat. Pocity jsou normální a musíme o nich také umět hovořit,  a vyjádřit je, abychom je neuzamkly v tělíčku, kde nám mohou činit potíže.  Mluvíme o nich tak, abychom druhému neublížili a zároveň mu dali najevo, jak nám je. To se budeme učit.  Často se totiž děje, že lidé nedělají to, co bychom si přáli a někdy nám také mohou činit bolest svým chováním. Abychom si byli jisti, že se toto doví, naučme se o svých pocitech ale i přáních hovořit s kamarádem, s rodiči s pani učitelkou a dalšími. Proč nadále ronit krokodýlí slzičky, když máme hlavičku a hbité jazýčky?

Organizační

 • Prográmek na sebe nenavazuje, avšak svou pravidelnou strukturou a pravidelnou docházkou pomáhá dětem lépe se soustředit na obsah setkávání
 • prográmek se začne konat při nahlášení 6sti dětí minimálně, maximum 10 dětí.

 • Pokud se nahlásíte, budu s Vámi počítat přednostně každé další setkání, prosím Vás o včasné nahlášení absence

 • registrace na tel. 775 387 989, email katkaen@email.cz

 • lektorné 100 Kč za setkání

Co budeme dělat:

 • povídat si a hrát s maňásky, protiklady, barvičkami, zvuky
 • zaspíváme si, zatančíme
 • tvořit, malovat a přetvářet neužitečné v užitečné věci
 • zahrajemem si divadélko s maňásky
 • zapojíme také svých pět smyslů budeme je procvičkovat
 • zapojíme také soustředěnou pozornost

Budeme se učit:

 • vnímat svět v protikladech a jeho barvitosti a to,
 • že jednou jsme dole a jednou nabhoře, a když jsme dole, že lye se odrazit zase do výše
 • že ke každé situaci se pojí mnoho emocí, které se budemem učit pojmenovávat a pracovat s nimi
 • řešit konflikty tak, abychom hádku proměnili ve smír, abychom již v koutě nemuseli ronit krokodýlí slzy
 • vnímat svět a situaci ostatních, protože to nám může mnoho napovědět, proč jedná právě tak jak jedná
 • jaká mají pravidla smysl, před čím nás chrání a co nám umožní
 • budemem se učit vstupovat vědomě do vztahů s vůlí a s porozuměním
 • a také poznáme dva krokodýli, co se tak často mílí a možná je naučíme, to že i přes to, že se pohádají, mohou být stále spolu a mohou se mít rádi jako předtím.

Rodiče a děti, pojďte s námi naučit korkodýli, jak proměnit slzičky v radostné prerličky.

Výchova láskou dospělým 

v RC Dobříšek, více informací

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode