Seminář ,,Škola lásky v rodině"

Setkání potrvá šest hodin, přednášky s besedou protkané komunikačními a empatickými technikami a modelovými rozhovory, jak na správnou emoční konfrontaci.

1. část programu - 2 hodiny

 

1. Pevné objetí jako životní forma a výchova láskou 

 • Na začátku se seznámíme -  komunikační cvičení
 • Pevné objetí jako životní styl jako reakce na podmínky současné společnosti
 • Specifika výchovy  v podmínkách současné postmoderní společnosti
 • Základní pilíře PO jako životní formy - empatie, bezpodmínečná láska, vůle
 • Proč máme tendenci v krizové situaci  k útěku a k boji
 • Formy útěků, úniků a náhradních jistot, které nabízí současná společnost
 • Prostor pro otázky a diskusi
 • O potřebách dětí - jistoty, bezpečí a lásky
 • Psychosociální specifika ranného vývojového období dětí
 • Komunikace s malými dětmi – vysílání požadavku, vysvětlování, naslouchání
 • Základní pravidla a principy výchovy láskou
 • O sebejistotě a  jednoznačnosti rodičů ve výchově
 • Hranice, řád a důslednost ruku v ruce s porozuměním a vlídností
 • Logické tresty a odměny jako alternativa dosavadních výchovných metod
 • O neklidu, agresivitě, vzdoru v dětském věku - možné příčiny, jak jim předcházet a jak s nimi zacházet
 • Prostor pro otázky a diskusi

 

2.  Řád v rodinném systému 

 • Postavíme si, jak má správně postavený rodinný systém vypadat 
 • Základem stabilní rodiny je dobrý vztah muže a ženy
 • Pozice dítěte v rodinném systému – jedináček, prvorozený, druhý ze tří  
 • Rodinný systém po rozvodu,
 • Jak vypadá rodinný systém v  případě adopce,
 • Co když jeden ze členů rodiny schází – potrat, úmrtí, rozvod, tabu  
 • Úskalí rodinného života v souladu s rodinným řádem
 • Pravidla systemického řádu ve výchově a v rodinném soužití
 • Prostor pro otázky a diskusi

 

2. část programu -  2 hodiny

 3.  Správná emoční konfrontace

 • Představíme si tzv. komunikační brzdy
 • Seznámíme se ze základními pravidly správné emoční konfrontace
 • Význam očního kontakty a tělesného kontaktu
 • Správná emoční konfrontace   -  rozdíl v  konfrontaci  rodič –  dítě a mezi dospělými
 •  Na modelových rozhovorech si zkusíme  konfrontaci mezi dospělým dítětem a stárnoucím rodičem
 • Na modelových rozhovorech si zkusíme  konfrontaci mezi dospělými
 • Na modelových rozhovorech si zkusíme konfrontaci dospělý – dítě
 • Prostor pro otázky a diskusi

 

4. Pevné objetí -  praktická stránka

 • Jak praktikovat pevné objetí v souladu s etikou PhDr. Jiřiny Prekopové
 • Jak minimalizovat či předcházet agresivní reakci v komunikaci vrácmi výchovy
 • Stupně správné emoční konfrontace
 • Kdy není vhodné praktikovat pevné objetí
 • Pevné objetí jako prostor pro práci s emocemi, ne jako výchovná metoda
 • Polohy,  způsoby držení dítěte v pevném objetí
 •  Komunikace v pevném objetí
 • Správný průběh a ukončení pevného objetí rodič dítě

 

v MC Pramínek lektorné  350 Kč

manželé každý 50Kč sleva

 

Mohu přijet také do Vašeho RC a MC

 

 cena a organizace  250/ hod

odborný seminář 


 

 

Myšlenku pevného objetí jako životní formy založila paní doktorka Jiřina Prekopová, která rozvinula terapii pevného objetí, při níž pracovala na počátku zejména s autistickými dětmi. Na základě dlouholeté praxe pevného objetí došla k ucelené koncepci preventivně - výchovného edukačního programu ,,Škola lásky v rodině" čili výchova láskou (na https://www.prekopova-nadacnifond.cz/uvod.html   jsou ke stažení skripta).

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode