Smíření s rodiči pod vizualizací v terapii pevným objetím

Proces v terapii pevným objetím pod vizualizací znamená, že ten, s kým se chcete smířit, není fyzicky přítomen. 
Pevnou schránku, pocit bezpečí zajistí kooterapeut a nebo Vám blízká osoba, před níž nemáte ostych hovorořit. A to tak, že si lehnete na záda a on na vás tak, aby vám to bylo příjemné. Pevná schránka je důležitá právě proto, že zajistíte další cestu komunikace, tělesný kontakt, dává pocit jistoty a bezpečí.
Pro někoho může být těsný tělesný kontakt  překážkou, což je jednou z kontraindikací aplikace TPO.  Proces lze vést také jako prostou vizulizaci, kdy se uvelebíte, zachumláte do deky, uvolníte se a zavřete oči. Jeho efekt však není tak hluboký. Tíhu emocí, které kolikrát neseme není možné znázornit věrohodně, když necítíte jejich tlak.  
Čím menší tíha, tím spíše snesete bolavé emoce a nepostavíte se jim čelem. V tom to je TPO náročné, často člověk nechce dál, obává se emocí, ve vztahu s rodiči, bojí se jim postavit, ale jak se jednou do procesu pustí, je důležité jej dokončit, aby se otevřená rána zaléčila. 
Jak proce smíření s rodiči probíhá
 V procesu TPO Vás terapeut vede do klidu, pohodlí, k uvolnění. Musíte se rozhodnout, zda chcete do TPO opravdu jít. Pokud ano, upozorní Vás terapeut, že když půjdeme do prvního kroku, nepřestaneme v půli. Proces smíření se musí dokončit celý.  
Ukončení procesu v půli prvního kroku by znamenalo otevření bolesti a nezaléčení. Bylo by vám hůř, než před začátkem. Proto se Vás terapeut těsně před začátkem prvního kroku ještě zeptá, zda chcete pokračovat.
Tři kroky procesu smířenií v TPO
  1. 1. Krok je  cestou do Vašeho dětství, kdy Vám s maminkou a nebo s tatínkem bylo nejvíce ouvej. Terapeut Vás ve vizualizaci vede k rodiči v letech, kdy Vám bylo 4, 6 , 8 či 10 let, kdy se najdete. Cestou   vyplavují emoce, které ač necítíte, neuvědomujete si je v běžném životě, vás přesto tíží, brzdí v rozvoji a často nevědomě ovlivňují vaše jednání. V prvním kroku jde o konfrontaci s rodiči. Terapet vás vede, aby jste jim pověděli v první osobě, jak vám bylo, jak jste se cítili a co jste potřebovali. Tento krok je nejtěžší. A vedení terapeuta je více či méně direktivní. Rodič Vás musí ve vizualizaci vnímat. Konfrontací a smířením,  tento krok končí.  
  2. 2. Krok je cestou do dětství Vašeho rodiče, kdy jdete jako dospělý muž, dospělá žena za svým rodičem do jeho dětství. Ve vizualizaci, vnímáte, vidíte bolest svého rodiče. Bolest jeho dětství. Tento obraz je dobré si uchovat pro pochopení a vymezení se vůči rodiči. Zejména v pozdější konfrontaci naživo vám pomůže být nad věcí.
  3. 3. Krok je cesta dospělého za svým rodičem tady a teď. Kde nyní je. Doma, v práci, pokud již zemřel, můžete za ním jít do nebe a poděkovat mu za to, co Vám v životě dal.
První krok je o zaléčení dítěte v nás, o emocích, vymezení se. Druhý krok vede k rozumu, k pochopení. Tyto dva  kroky  dají pocítit vědomí, že vám máma či táta  dal opravdu to co mohl, víc nešlo, nedokázal, protože sám nedostal, co potřeboval. Neuměl být lepším rodičem, jakého bychom si přáli. A přijímáme ho takového jaký je bez pocitu dluhu. Přestáváme cítit touhu po jeho uznání, lásce, přijetí. Víme, že tak činil, jak jen mohl. 
Často klienti k tomut závěru dojdou k témuž závěru dojdeme rozumem a máme pocit, že jsem smíření. Ne vždy tomu však opravdu je i na úrovni emocí. Negativní emoce vycházející ze vztahu s rodiči, jsou jako balvany, které táhneme s sebou a které náš  stahují dolů. Emoce jak v útrobách sopky čekají na svou jiskru. V TPO  se právě tyto emoce zpracují a na jejich místo může proudit pocit lásky a otevřenost k budoucnosti na místo vracení se do minulosti a touze po zplacení dluhů rodiče vůči dítěti. 
  Ve třetím kroku jdeme za svým rodičem tam, kde nyní je. Ve svém domě, na zahradě a nebo v nebi, jeli již po smrti. Můžete za to, co jste od mámy či táty dostali poděkovat. Lze mu obrazně předat břemena minulých křivd a tragédií, která již nechcete nést, která Vám nepatří, která patří předků. S úctou a láskou je odmítnete. Máte na to právo. Tato břemena  vyplynou často již během terapeuticko-anamnestického  rozhovoru nad rodokmenem.
Proces usmíření s rodiči není proces odpuštění. Neodpouštíme, tím se  povyšujeme nad své rodiče.  Přijímáme situaci, život  a osud svých rodičů,  svého rodinného systému, svůj osud, takový, jaký je.  Ale odprostíme se od negativních emocí, pocitů křivdy, nedostatku, Docházíme k pochopením širších souvislostí situace a vztahů rodinného systému.  
 
 
 
 
Terapeut Vás poté vede ve třech krocích 
TPO smíření s rodiči přímo s matkou a nebo s otcem může proběhnout
  • v přítomnosti rodiče v případě, že se chce terapie TPO zúčastnit 
  • nemáte-li tentdence přehnaně svého otce, matku ochraňovat pokud nemáte pocit, že by jste měli svou matku, či otce chránit,  pak by jste nebyli v konflorntaci otevření, svého rodiče by jste měli tendenci šetřit na svůj úkor.
  • Efekt procesu smíření s rodiči
  • Proces usmíření s rodičem Vám dá novou sílu. Zbavíte se tíhy emocí, které ve vztahu s matkou či s otcem nesete, s kterými žijete a které v některých situacích rády vyplouvají navenek a ovládají Vaše, chování. V procesu TPO jdete do bolesti ve vztahu se svým rodičem. Terapeut Vás vede do dětství, kde se  se svým rodičem konfrontujete. Cestou narážíte na emoce, kterým se v životě vyhýbáte, a které Vás tíží, které často ovládají Vaše jednání, aniž by jste si to přáli. Cesta se vyplatí, protože během ní se zbavíte pocitů vzteku, bolesti.
  • Mnohé z nich ventilujeme během procesu usmíření a zároveň se vymezíte. Najednou je Váš život ten důležitý, vy jste tu pro svou budoucnost, pro své děti, již nemusíte nést bolest svých rodičů. Můžete stát čelem ke své současné rodině, ke své ženě, muži, ke svým dětem. Osud rodičů je jejich. Ne Váš. Můžete si konečně vymezit vůči jejich požadavkům s respektem a s porozuměním k jejich osudu, ale s vědomím svých povinností vůči vlastnímu životu a svým dětem.  Teď s láskou a úctou dokážete říci ,,to je můj život, a já si ho zařídím jak uznám za vhodné, děkuji za to co jsi mi dal, ale více nepotřebuji"
  •  Z mé vlastní zkušenosti usmíření  jsem po procesu s otcem pod vizualizací cítila velkou úlevu, spadl ze mně obrovský kámen, po smíření s matkou jsem zase přestala cítit vztek vůči manželovi a dceři, který byl často příčinou  konfliktů a neadekvátního jednání z mé strany.
 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode