Výchova láskou dětem

Připravuje se - Program  v rámci  preventivního výchovně vzdělávacího  programu  ,,Školy lásky v rodině"  vychází z dlouholeté praxe  terapie pevným objetím a koncepce výchovy lásku podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové.  Je zaměřen na zvládán í sávné moční konfrontace, posiluje emoční inteligenci a pocit rodinné sounáležitosti

 

Děti víte, co krokodýli neumí? Smířit se!  Protože mají maličkaté mozečky a často se mílí. A tak hádají se spolu každou chvíli. Ale což, ať se dají do hádky, ale ať ty hádky, končí jako z pohádky. Zapojí rozum, vůli a odhalí si svá bolení. Pak zlost se v lásku promění a budou opět spojeni.

 

Holky a kluci, pojďme pomoci krokodýlům ke

štěstí a radosti

 

Také my, lidé, malý i velcí, se často na druhé zlobíme. Nás však, na rozdíl od krokodýla,  příroda obdařila rozumem a vůlí, které se na tomto zábavném kurzu naučíme vědomě používat, abychom svou zlost nakonec proměnili  v lásku a přátelství. Budeme si povídat, zpívat a skotačit a možná se  něčemu užitečnému  přiučí také naši krokodýli.

Témata jednotlivých setkání:

 

1. Vše má svůj rub a líc, jednobarevné není nic.

Vnímat svět v protikladech a jeho barvitosti. Nejprve nahlédneme na rozličnost a rozmanitost světa kolem nás ale také v nás samotných.

 

2. I hloupý Honza z pece vstal a za odměnu si svou lásku vzal. 

Čili jak nás rozum vede a co síla vůle svede . V této lekci postoupíme v nauce o krok dál, a to k jednání orientovanému na řešení. Někdy jsme dole a jindy nahoře, něco můžeme změnit a něco ne, tak to musíme přijmout.  Cílem setkání je  si uvědomit, že svět  není pouze černobílý, ale také to, že né vždy bude posvícení, a když není, tak každý při dobré vůli svou  situaci k dobrému změní.

  

3. Pravidlo ne jen káže, ale také chrání, a povolí dělat věci bez ptaní? 

Když nyní víme, že věci můžeme také měnit, je na čase si povědět něco o pravidlech. Jaký mají v našem životě význam, kde je můžeme najít a v čem nám pomáhají.  Jasně daná a domluvená pravidla jsou jako ukazatele na turistických cestách. Nenechají nás bloudit a tápat v nevědomí a strachu, kam se vlastně dostaneme, v obávaném očekávání, co tam na nás bude  asi číhat. Bez pravidel by nebyla jistota ale chaos a strach.

 

4. Lze řešit konflikty jako v pohádce, aby nám bylo dobře i po  hádce,  

Jsou věci, které nás trápí, máme strach a nebo jsme rozčílení. A to je normální. Někdy nejde s věcmi kolem nás nic dělat, tak nám to může být líto a může nás to  vztekat. Pocity jsou normální a musíme o nich také umět hovořit,  a vyjádřit je, abychom je neuzamkly v tělíčku, kde nám mohou činit potíže.  Mluvíme o nich tak, abychom druhému neublížili a zároveň mu dali najevo, jak nám je. To se budeme učit.  Často se totiž děje, že lidé nedělají to, co bychom si přáli a někdy nám také mohou činit bolest svým chováním. Abychom si byli jisti, že se toto doví, naučme se o svých pocitech ale i přáních hovořit s kamarádem, s rodiči s pani učitelkou a dalšími. Proč nadále ronit krokodýlí slzičky, když máme hlavičku a hbité jazýčky?

 

5.  Každý z nás je jedinečný a tak jedinečný je také náš projev a pohled na svět kolem      

Cílem je nahlédnout, že každý člověk má jiný vnitřní svět, každý vidí svět kolem sebe jinak, všímá si jiných věcí a jiné rád přehlíží. Každý také  jinak reaguje. Ne vždy to co čteme, čteme  správně, tak jak to druhý píše. Pojďte se učit poznávat jazyk řeči  a těla těch druhých a pojďte  se učit sami býti  druhým tak srozumitelní, že si vaše slova, gesta a činy, nebudou muset překládat do své vlastní řeči. Tak můžeme předejít mnoha nedorozuměním plynoucích z odlišného pohledu na svět. 


 

 

 
 

Co budeme dělat?

 

 • povídat a hrát s maňásky a protiklady  
 • zaspíváme si, zatančíme a zaskotačíme
 • tvořit, malovat a přetvářet neužitečné v užitečné věci
 •  zahrajemem si divadélko s maňásky
 •  zapojíme také svých  smyslů procvičíme je společně se soustředěnou pozorností

Budeme se učit:

 • vnímat svět v protikladech a jeho barvitosti a to,
 • že jednou jsme dole a jednou nabhoře, a když jsme dole, že lye se odrazit zase do výše    
 • že ke každé situaci se pojí mnoho emocí, které se budemem učit pojmenovávat a pracovat s nimi          
 • řešit konflikty tak, abychom hádku proměnili ve smír, abychom již v koutě nemuseli ronit  krokodýlí slzy
 • vnímat svět a situaci ostatních, protože to nám může mnoho napovědět, proč jedná právě tak jak jedná
 • jaká mají pravidla smysl, před čím nás chrání a co nám umožní
 • budemem se učit vstupovat vědomě do vztahů s vůlí a s porozuměním  
 • a také poznáme dva krokodýli, co se tak často mílí a možná je naučíme, to že i přes to, že se pohádají, mohou být stále spolu a mohou se mít rádi jako předtím. 

  Krokodýlí zprávičky

Povím Vám příběh krokodýla, co měl rád a přesto  byl náhle nešťastný. A netrápil se sám. Tenkrát ten krokodýl  ve zlosti přeplul řeku Nil, aby si ve zlosti a bolesti nakoupil. A ten druhý, co se s ním pohádal, na něj v jednom kuse nadával. Nadával doma v temné sluji, kde slova zlověstná k němu nazpět plují.  A ten co nákupům se oddával… Už se nevrátil.  V dáli daleké v osamění se utopil. To není dobrý konec pohádky tak ho pojďme hledat s robátky.

 

Rodiče a děti, pojďte s námi naučit korkodýli, jak proměnit  slzičky v radostné prerličky.
Na společné setkání se těší Katka Neubauerová

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode