Zásnuby

 

 

Zásnuby

Zásnuby jsou symbolem vážnějšího vztahu, jejich významem v minulosti bylo legalizovat vztah, aby se snoubenci mohli stýkat na veřejnosti, což v současné společnosti ztrácí smysl, a tak tento obřad upadá v zapomnění. Oproti současné praxi „bydlení na zkoušku“, představují zásnuby závažnější krok. Vztah se přestává dotýkat pouze snoubenců. Osobně jsou do něho zapojeni také nejbližší členové rodin, kteří mají možnost se během obřadu seznámit. Muž a žena jsou následně podrobeni sociální kontrole svých rodin. Takže se oba spíše snaží řešit problémy ve vztahu a pokračovat životem dál. Nezasvěcenost brání navázání vztahů partnera s rodinnými příslušníky a anonymita rodin dává dětem volnost a nezávislost na názorech rodičů. Mladí se tak mohou bez vysvětlování kdykoliv rozejít.

Zásnuby jsou výhradně rodinnou záležitostí. Pozváni bývají ti nejbližší - rodiče, sourozenci a prarodiče. Okamžik zásnub je slavnostní chvíle, během níž si muž a žena předají dárky. Většinou drobnosti, které je možné nosit při sobě. Dary mohou mít na sobě vyryté jméno a datum zasnoubení. Připomínají vzájemný slib společného života. V případě rozchodu se vracejí. Během obřadu otec anebo snoubenec oznámí zasnoubení a pronese krátkou řeč. Na obřad se neposílají pozvánky a nedávají se velké dary, protože zasnoubení je pomíjivější svazek, než manželství.

Součástí zásnub bylo věno, které dávali rodiče nevěsty ženichovi jako správci, majiteli rodinného jmění. Před sňatkem se uzavírala notářsky ověřená „smlouva o věno“ mezi mužem a rodinou ženy. Bylo mimořádným prostředkem pro zabezpečení rodiny. Dávali se obvykle peníze nebo spotřební věci a reality. Manžel byl správcem věna po dobu trvání manželství, pokud zaniklo úmrtím ženy, musel jej vrátit její rodině. Býval zaveden také institut „obvěnění“, což znamenalo, že pokud žena muže přežije, je zajištěna po jeho smrti částí věna, které bylo vhodnými investicemi rozmnoženo. Naproti tomu v dnešní době je stále více populární instituce předmanželské smlouvy, která fakticky počítá s tím, že manželství není svazek nekonečný, protože řeší majetkové vypořádání v případě rozvodu.

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode