Zážitkový seminář empatické výchovy (4 - 10 účastníků)

Zahoďte příručky a pojďte si o výchově povídat z očí do očí.
Zážitkový seminář vedu formou interaktivní besedy s přednáškou
 budeme se věnovat konkrétním výchovným situacím a obsah setkání se odvíjí podle toho, jaká témata si donesete Vy 
podpora důslednosti a pevnosti při stanovování hranic a řádu 
rozvoj lásky bez podmínek - respetk vůči emocím, potřebám rodičům i jak na logické tresty, (ne tresty bitím či odnětí lásky)
uvědomování si emocí, práce s nimi a jak učit dítě jejich adekvátnímu vyjádření 

Na semináři si vyzkoušíte a poznáte, jak se lze domluvit na úrovní potřeb a emocí, jak zapojit vůli vztah posunout dál. Jeden to udělat musí, a ten kdo se zamyslí a nalezne postranní cestičku ke smíru, můžete být právě Vy.

Základem pevného objetí jako životního stylu a terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové je správná emoční konfrontace, čili řešení konfliktů s vůlí k vzájemnému porozuměním pod heslem

,, neodejdeme od sebe, dokud se nesmíříme ,,

 

  Přednáška

1.    Co nznamená láska bez podmínek v praxi 

2.    Boj emocí, rozumu a vůle, a neb, také protivníka  je lepší nejprve pochopit a pak s ním diskutovat

3.    Jak řešit konflikty na úrovni emocí a potřeb, a neb když jsme na úrovni obsahu zahnáni do kouta

4.    Základní pravidla správné emoční konfrontace,  a neb na úhlu pohledu záleží také

5.    Význam tělesného a očního kontaktu a pohledu tváří v tvář v komunikaci

6.    Efektivní řešení konfliktů jako cesta k pěstování lásky bez podmínek  

7.    Na úrovni komunikace jsme partneři, ve vztahu rodič dítě, je rodič silnější svou zkušeností

8.    Představíme si tzv. komunikační brzdy, aneb čím partnera v komunikaci jisto jistě naštveme.

9.    Překážky v komunikaci dvou lidí – předsudky, stereotypy, očekávání, vlastní emoce

10. Vztek jako sekundární emoce, jeho vnímání a zpracování

11. Fyzické tresty a tresty odnětí lásky ve výchově jako výraz bezradnosti a zlosti

12. Správná emoční konfrontace – rozdíl v komunikaci rodič – dospělý, dospělý - dospělý

13. Stupně správné emoční konfrontace

14. Na modelových rozhovorech si zkusíme správnou emoční konfrontaci

 

Beseda

1.    Prakticky si ukážeme, jak na řešení konfliktů na základě vzájemného porozumění na úrovni potřeb a emocí

2.    Vyzkoušíme si empatická a komunikační cvičení a zodpovíce vaše otázky

3.    Na modelových rozhovorech budeme řešit Vaše výchovné a životní situace

4.    Budeme vnímat řád v rodinném systému prostřednictvím mini konstelací

 

Dozvíte se, vyzkoušíte si, 

   Jak řešit konflikty tak, aby z nich vyšli všichni zúčastnění v duševní pohodě?

   Jak motivovat a získat dítě, ke spolupráci?

   Jak porozumět dětskému vzdoru, agresi a neklidu?

   Jak s láskou a porozuměním být ve výchově důsledný? 

   Jak reagovat při neposlušnosti a vzdoru dítka

   Jaké všechny okolnosti v životě mají vliv na naší dovednost ,,být dobrým rodičem“

 

Odpovědi a řešení Vašich otázek budeme společně nalézat prostřednictvím 

   Modelových rozhovorů

   Zážitkových technik na podporu porozumění

   Minikonstelací

   Diskuse se spoustou podnětných informací

            

Naším přístupem k výchovným situacím učíme děti, jak budou přistupovat k řešení životních situací.

 

Cílem setkání je 

  • Sdílení zkušeností, získání informací podporujících rozum a vůli.
  • Probudit emaptii, kterou disponuje každý z nás.
  • Ukázat, že jde být pevný, důsledný, ale zároveň plný porozumění a lásky
  • Podpořit trpělivost a nadhled skrze nový úhel pohledu a porozumění
  • Objevit nové nástroje řešení výchovné situace. 
  • Vyznat se v emocích, pojmenovat je a zpracovat  
  • Zažít, že konflikty lze řešit bez hádky, ať mají konce jako z pohádky.
Budeme rozvíjet lásku bez podmínek, posílením rozumu, schopnosti emaptie a vůlí pracovat na vztahu.

DŮVĚRA

SVOBODA V BEZPEČNÉM PROSTORU

RODINNÁ SOUDRŽNOST NA PŘÍČ GENERACEMI 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode