Průběžné vzdělávání a praxe

Mé osobní a profesní cesty životem se sešly v projektu průvodce rodičovstvím. V něm čerpám ze všech svých životních a profesních rolí, během nichž jsem získala potřebné dovednosti a znalosti, abych dokázala být vnímavým i odborným průvodcem rodičů v jejich jedinečné roli rodiče.

Dosažené odborné vzdělání 

2007 - 2009 Filosofická fakulta univerzity Karlovy v Praze - katedra pedagogiky -  sociální pedagog - poradenství

Téma diplomové. práce:   ,,Vědomí rodinné historie jako součást sebepojetí"  - vedoucí: Doc. Jaroslav Koťa

 2003 - 2006 Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta -  Specializace v pedagogice Bc.

 Téma závěrečné práce:  ,,Nošení dětí v šátku jako součást primární prevence sociálně patologických jevů" -vedoucí: PhDr. Jaroslav Šturma

   Vyšší odborná škola: VOŠ Duškova 7, Praha 5  - Diplomovaná sestra pro psychiatrii (Dis.)

Téma závěr. práce:   ,,Jak rodina ovlivňuje kvalitu života schizofrenika" - průzkum   vedoucí práce  PhDr. Eva Dragomirecká 

Střední Zdravotnícká škola Ústí nad Labem obor všeobecná sestra

Semináře, kurzy

Rodinné a výchovné poradenství

23. 11. 2014 -Jdeme společně ll. - trénink a prohloubení komunikačních dovedností, Vzdělávací program akreditován MŠMT (11564/2014-1-352) a MPSV (2014/0602-PC/SP/PP) v rámci dalšího vzdělávání pracovníků. Pod vedením lektorky MUDr. T. Horké, Ing. Z. Šmerklové, Mgr. B. Dobešové, PhD. 

 2. 2014  - SCIO - Jak rozvíjet emoční inteligenci dětí- dvoudenní zážitkový seminář vedl Lukáš Šlehofer.

 2013/ 11  - Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ -  přednášel PaedDr. Zdeněk Martínek , organizoval CEVAP Praha. Vzdělávací program byl akreditován MSMT - 49 806/2012-201-912

11.10 - 12.10 . 2013 Supervize certifikovaných  lektorů ,,Obonvy lásky v rodině" v Brně s PhDr. Jiřinou Prekopovou a MuDr. Táničkovu Horkou

 2013/ 4  - ,,Školení moderátorek vzdělávání"  v rámci projektu M-Anima - flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností . Osvědčení  mě opravňuje moderovat kurzy vzdělávání pro ženy na udržení zaměstnatelnosti. Lektor -  PhDr. Ing. Marie  Oujezdská 

září 2011 - Kurz ,,Respektovat a být respektován" - 1 část. pořádaného v Mníšku pod Brdy. Akreditace MŠMT č. 21 577/2009-25-521, pod vedením lektroek Bc. Hana Čechová, PhDr. Dobromila Nevolová a PhDr. Jana Nováčková

Duben  2011   seminář pro lektory  ,,Školy lásky v rodině" dle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové, na němž jsem získala certifikát k oprávnění lektorské činnosti ,,Školy lásky v rodině" výchovy láskou a k lásce.

2007 - 2010 červen -  Výcvik Terapie pevným objetím dle PhDr. Jiřiny Prekopové v rozsahu 500 hodin, který vedla  PhDr. Jiřina Prekopová a Phdr. Jaroslav Šturma.       

2010 listopad - lektorský kurz  PRÁCE SE SNOUBENCI-  Rodinné centrum Praha, lektorka: MUDr. Halka Korcová  

 2010, květen - dvoudenní seminář PhDr. Jiřiny Prekopové ,,Obnova lásky v rodině, výchova láskou." Praha

 2010, duben - dvoudenní seminář ,,Síla rodových kořenů,,, který vedl rodinný terapeut Gerhard Streiche

 2002 - Rogerovská psychoterapie a poradenství - 60ti hodinový kurz pro konzultanty Linky bezpečí - lektor PhDr. G.Langošová         

   2002 - Neverbální psychoterapeutické techniky v rozsahu 40ti hodin -   PhDr. Hana Junová

2000 - 2002 - Praxe samostatného externího konzultanta 2. kategorie.  Linky Bezpečí, Praha Ústaví 91, Bohnice

1999 - 2003 - Vrámci studia na VOŠ obor  psychiatrická sestra jsem prošla mnohými odděleními psychiatrické péče,

2001 - Seminář Relaxační techniky a jejich využití v praxi. V délce 17cti .hodin - vedla PhDr. G.Langošová

 

Praxe

2017 - ... terénní psychiatrická sestra na psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset - Praha

2015 - ... vedoucí kroužku  Tvořivé dílničky pro děti  prvního stupně ZŠ na Nové Vsi pod Pleší 

2014 - 2018    Laktační poradkyně - zdravotník Rodinné centrum Dobříšek 

2013 - 2018   externí rodinný, výchovný poradce rodinného centra Dobříšek a lektorka seminářů empatického rodičovstí

Od září roku 2005 - 2018 vedu kurzy šátkování a šátkové poradenství v domácím prostředí maminky a miminka v období šestinedělí 

2014 -  2016 vedoucí lektorka adaptačního prográmku miniškolička v RC Dobříšek na Dobříši Hrajeme si bez maminky, v duchu empatického rodičovství.

2013 - 2016  odborný garant a utorka textů žádosti o grant na MPSV  pro rodinné centrum Dobříšek,

kde současně působím v projektu jako externí lektorka rodinného a výchovného poradenství a laktační. 

2011 -  2016 členka rady Rodinného centra Dobříšek na Dobříši a mimo prográmku, který jsem zde vedle jsem  také jako dobrovolník začala pomáhat s různými akcemi a sepisováním proijektů MPSV.

2013 - 2015 lektorka kroužku tvoření v MŠ Malá Hraštice pro větší děti a pro děti v miniškolce.

 2013  - 2015 lektorka kroužku tvoření MIŇONKY v RC Dobříšek, barevné hraní a povídání pro maminky s dětmi ve věku 2 - 3 roky. a od roku 2007 zde vedu Dílničku domácího tvoření pro předškoláčky.

2013 -  se plně věnuji poradenské a lektorské činnosti spolu s péčí o své dvě děti a rodinu. Kurzy šátkování a přednášky s besedou v RC Ymca Praha 1., A-centrum Praha Karlín, Dávám přednost individuálnímu poradenství a komornějším přednáškám, kdy si mžeme zažít aspekty empatické výchovy nejvíce.

 2012 - Roční praxe diplomované sestry pro psychiatrii na Krizovém oddělení DPS Ondřejov, kde jsem aplikovala rodinné a psychosociální poradenství rodinnám a pacientům, kteří žijí s psychózou.

2010 - Kurzy šátkování v RC Dobříšek na Dobříši o rok později zde také vedu kroužek pro děti  od 4 let v doprovodu rodičů - Dílnička domácího tvoření

2010 - Začala jsem přednášet  o   pevném objetí jako životním stylu a poskytovat  rodinné a výchovné poradenství  v systemickém pojetí rodiny 

Od roku 2009 spravuji  webové stránky www.katkaen.cz, nejprve s tématikou tvoření a po té až jsem přidala pevné obětí jako životní styl a kurzy vázání šátku.

    V letech 2005 - 2007 jsem na  MD tvořila se svou dcerkou, nejprve jsem tvořila pro ni a když jí byl rok a půl, tak s ní, byly to mé cenné zkušenosti a krásné chvíle strávené spolu. Posléze jsem se začala angažovat jako dobrovolník v MC Oáza  v Mníšeku pod Brdy, kde jsem také vedla tvoření pro maminky s dětmi a pomáhala jsem organizačně v jeho začátcích. 

2000 - 2003 -  Práce diplomované psychiatrické sestry na otevřeném koedukovaném oddělení v PL Bohnice, 

Publikace

 

https://www.babyweb.cz/noseni-v-satku-ano-ci-ne     

https://www.eoedprague.com/startup-zeny/socialni-pedagog-terapeutka-mgr-katerina-neubauerova/

Z bříška do šátku 

https://www.emimino.cz/encyklopedie/z-briska-do-satku/     

Výroba ručního papíru s děmti - postup, barvení

https://www.casprodeti.cz/materialy-techniky/papir/145-vyroba-rucniho-papiru-s-detmi-postup-barveni   

Výroba přání z vlastnoručně vyrobeného papíru

https://www.casprodeti.cz/inspirace/advent-vanoce/146-vyroba-prani-z-vlastnorucne-doma-zhotoveneho-rucniho-papiru   

Výtvarné techniky pro děti prokreslování (frotáž) a jeho variace

https://www.casprodeti.cz/materialy-techniky/vytvarne-techniky-pro-deti/144-vytvarne-techniky-pro-deti-frotovani-frotaz-a-jeho-variace   

NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Pevné objetí jako součást životního stylu - reakce na kritiku TPO ALPY.na https://new_soft.kuda.us/

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Nošení dětí v šátku jakou součást primární prevence sociálně palotogických jevů. In HARDY, M. - DUDÁŠOVÁ , T. - VRANKOVÁ, E. - HRAŠKOVÁ, A. 2011. Sociálna patológia rodiny. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferéncie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty. 365str. ISBN 978 - 80 - 8132 - 000 - 2. článek na straně 261 - 266

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Pevné objetí jako životní forma. In HARDY, M. - DUDÁŠOVÁ , T. - VRANKOVÁ, E. - HRAŠKOVÁ, A. 2011. Sociálna patológia rodiny. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferéncie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty. 365str. ISBN 978 - 80 - 8132 - 000 - 2. článek na straně 267 - 274

 V časopise jsem měla možnost odpovědět na pár otázek o šátkování:

JEŽKOVÁ, Zuzana. Nošení dětí zejména v šátku. Máma a já. Praha: ORBIS IN, 2010. r.V. č.4. str. 42 - 47.

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Lékař léčí lidi, ne orgány. Zdravotnické noviny, Praha: Mladá fronta, 2007. r. 56. č. 12. str. 20-21

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Jak se osvědčily šátky. Děti a my, Praha: Portál, 2007. r. XXXVII. Č. 1. ISSN: 0323 - 1879 str. 12-13

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. O krok blíže k potřebám novorozence a kojence. Sestra, Praha: Mladá fronta, 2006. r.XVI. č. 7-8. ISSN: 1210 - 0404 str. 32

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Ad. Návrat k indiánským babičkám. Děti a my, Praha: Portál, 2005. r. XXXV. č.5 ISSN:0323 - 1879 str. 60

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Psychodiagnostika u pacienta s poruchou osobnosti - Kauzuistika. Sestra, Praha:Sanoma Magazines, 2004 r. XIV. č.10. ISSN: 1210 - 0404 str. 29-30

 ČÍŽKOVÁ, Kateřina. Empatie - Křehká vlastnost zdravotníků. Sestra, Praha: Strategie s.r.o., 1999. r.IX. č.6. ISSN: 1210 - 0404 str. 27

 

 

   

 

Kroužky dílničky domácího tvoření

 • Každý pátek 12. 30 - 15.30 Dílnička ručních prací - ZŠ Nová Ves pod Pleší Každý pátek 12. 30 - 15.30 Dílnička ručních prací - ZŠ Nová Ves pod Pleší

  Maximálně 10 dětí organizace - p. učitelka Bc.  Hana Zemanová v Tvoříme pro radost a na hraní. 12.30 - 14.00 hodin tvoří děti z 1. a 2. třídy   14.00 - 15.30  hodin tvoří 3. a 4. třída

 • Čtvrtek 13.30 - 15.00 hodin DÍLNIČKA - RC Dobříšek Čtvrtek 13.30 - 15.00 hodin DÍLNIČKA - RC Dobříšek

  Maximálně 6 dětí, 80Kč/ setkání     V LEDNU  se děti naučí techniku kašírování.Budou si moci s její pomocí  bez nutnosti nákupu drahého výtvarného  materiálu vyrobit spoustu pěkných výrobků pro radost i na hraní a to pomocí pouze trhaného papíru a lepidla   

 • Skřítkohrátky  Skřítkohrátky

  Hravá dílnička pro děti 2,5 - 4 roky v doprovodu rodičů Během setkání si budeme: užíváme experimentování s barvičkami a různým materiálem trénujeme soustředěnou pozornost budeme pracovat opakovaně s toutéž pomůckou, aby si děti práci s ní osvojiliy proto je také dobré,...

 • Skřítkovhrátky - Sem tam Dílnička pro větší děti ve Skřítkově na Dobříši Skřítkovhrátky - Sem tam Dílnička pro větší děti ve Skřítkově na Dobříši

  Dílnička pro malé děti v doprovodu rodičů, větší děti sami.   počet míst 6   Budeme tvořit dílka nenáročná, pro radost a na hraní.  Podpora kreativity, inovativního myšlení. Individuální přístup lektorky (Katka N.) Maximálně 6 dětí,  Vstupné 110/ hodinu  více...

 • Adventní tvoření ve Skřítkově Dobříš - Adventní věnec 8. 12 2016 15. - 16.00 hodin Adventní tvoření ve Skřítkově Dobříš - Adventní věnec 8. 12 2016 15. - 16.00 hodin

  Během předvánočního tvoření ve Skřítkově si budtete moci vyrobit z čistě přírodních materiálů     Adventní věnec (120Kč) Vánoční svícen (60 Kč) Závěsná větvička a vánoční ozdůbky (60 Kč)     8.12. 2016  15 - 16. 00h.  15.12. 16.00 -...

 • Tvořeníčko MŠ Malá Hraštice - UKONČENO Tvořeníčko MŠ Malá Hraštice - UKONČENO

  Dílka jsou nenáročná na výrobu, materiál, čas i peníze. Tvoříme s recyklovatelným materiálem, a při tom rozvíjíme kreativitu, inovaci a tvořivost. Učíme se proměnit nevyužitelné a nepotřebné ve využitelné pro práci, pro radost a na hraní. Pracujeme s barvičkami,...

 • 1. 5. od 14.00 hodin Papírové ekotvoření s Katkou v RC Leťánek na konci POHÁDKOVÉHO LESA 1. 5. od 14.00 hodin Papírové ekotvoření s Katkou v RC Leťánek na konci POHÁDKOVÉHO LESA

  1.5. pátek 14.00 - 18.00 PAPÍROVÉ EKOTVOŘENÍ S KATKOUpřijďte do Let u Dobřichovic na POHÁDKOVÝ LES, kde se na jejím konci koná POHÁDKOVÝ JARMÁREK  budu tam také, a to s dílničkou pro děti.vyrobíme  papírovou kytičku pro maminkuprostě přijďte a pojďte tvořit s námi, hlásit se...

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode