TERAPIE PEVNÝM OBJETÍM 

PODLE ETIKY PHDR. JIŘINY PREKOPOVÉ

1.   2.      3.
                                                      
V roce 2010 jsem dokončila výcvik v Terapii pevným objetím u PhDr. Jiřiny Prekopové a PhDr. Jaroslava  Šturmy. Čtyři roky praxe a teorie TPO mě obohatily jak osobně, tak profesně. Naučila jsem se vnímat a ctít rodinné řády. Výcvik podpořil mou schopnost empatie. Vnímat situaci v širším psychosociálním a ekonomickém kontextu. Základem TPO je porozumění a práce s emocemi, které často empatii brání. Je to terapie zaměřená na rodinné vztahy, ale i vhodná pro seberozvoj a zpracování nevyřešených vnitřních konfliktů, křivd, narovnání rodinných vztahů s valstními rodiči, partnerem a  dětmi. Skrze TPO dojdete ke zdrojům vnitřní síly. Jak na jednom z výcvikových setkání pověděl Dr. Šturma ,,Pročišťujeme kanály lásky". 
Ve třetím výcvikovém roce paní doktorka Jiřina Prekopová (obrázek1, 3) započala preventivně výchovný edukační koncept pro rodiny s dětmi ,,Růst lásky v rodině". Terapeuté TPO se tak mohli stát po absolování semináře jeho lektory. Široký soubor pravidel pěstování rodinných vztahů tak, aby se konflikty řešili tady a teď, aby mohla v rodině proudit láska. Jak ctít řády rodinných vztahů, pravidla emaptické výchovy a komunikace, aby mezi námi nezůstávali bolavé emoce, které nás lisi od sebe tak rády vzdalůjí a ženou nás od sebe k těšítkům moderní doby jako je TV, internet, nakupování, alkohol atd.   
  
 
Součástí terapie pevným objetím jsou rodinné konstelace. Ve své poradenské praxi je aplikuji pomocí lístečků či kamenů. Lze je pojmout poradensky, pro vizualizaci a ujasnění si neřádu rodinných vztahů a nebo také terapeuticky, kdy na konci konstelace vstupuje  klient na svůj lísteček. Tak může dojít ke konfrontaci s rodiči, partnerem či s dětmi v zástupu. Ale více na stránce věnované přímo rodinným konstelacím

Pro koho je terapie určena

TPO  je určena pro lidi, kteří jsou osudem spjati. Jedná se zejména o rodinnou terapii. Mnoho rodičů se chce na TPO objednat, protože jejich dítko potřebuje pevné objetí.  Ale takto terapie nefunguje. 
TPO rodič dítě je posledním krokem v terpapii, kterému předchází terapie rodičů.  Když se narovnají vztahy rodičů s valstními rodiči, ošetří své duševní rány, staré křivdy a najdou zdroje energie. Pak se chování dítěte samo napraví a již není nutné myslet na terapii pevným objetím rodič dítě.
 
  TPO není  určena pro rodiče, kteří chtějí napravit dítě, ale pro rodiče, kteří vnímají, že pocit jistoty a klidu potomků mají ve svých rukou právě oni.   
 
Pevné objetí dětí musí probíhat mezi rodiči a dětmi, protože jeho výsledkem je obnova sepětí, vazby s matku či otcem. Opětné navázání silného pouta, které je pouze mezi dětmi a rodiči.  Není  proto žádoucí, aby se dítě takto napojilo na učitelku, protože s ní kontakt dříve či později bude přerušen a dojde k traumatizaci ze ztráty.
 Ač jsou proti TPO negativní ohlasy hlavně kvlůi TPO rodič dítě, pravdou je že dítě přichází do terapie až nakonec, pokud vůbec. Ve chvíli, kdy se posílí máma s tátou. Narovnají vztahy se svými rodiči, prarodiči, vyladí vzájemnou  komunikaci, získají potřebnou sílu a sebejistotou v roli rodiče, pak se nežádoucí chování dítěte  mnohdy srovná.
 

Jak terapie probíhá

 • zpracovat negativní zážitky a emoce z dětství 
 • lépe se dokážete vymezit, vnímáte osud svých blízkých jako jejich osud, za nějž nejste zodpovědni vy.  
 • narovnat vztah s vlastními rodiči 
 • získáte schopnost se vymezit v komunikaci vůči manipulaci, nejistotě a jste ve výchově ale i při stanovení svých požadavků důslední a pevní a zároveň ematičtí
 • získat sebejistotu v dodržení hranic a řádu, které předkládáte dětem
 • emoce, které jsou ve vztahu přenesené z rodičů na potomky, manžela se vyčistí, najednou nemáte vztek na protějšek, na děti a vlastně nevíte proč vás tak zlobil, vztekal. Emoce nepatřili jemu ale jednomu z rodičů. 
 • zpracováním vlastních emocí se emoce ostatních stávají čitelnější, jste více nad věcí, máte odstup, spíše dětem, partnerovi, rodičům porozumíte. Emoce přestanou vyhrávat nad vůlí a rozumem. 
 • získáte větší klid, sebejistotu a uklidní se také děti, komunikace s manželem se pročistí, najedou jako by jste k sobě našli opět cestu. Ne nadarmo se smíření mezi manželi nazývá ,,obnovení svatebního slibu". 
 • Pokud objímáte dítě, jste k pevnému objetí připravení věříte, že je to správné, dítě má možnost dát své matce, otci najevo emoce, vztek, zlost, bolest a současně pocítit porozumění, i když vyjadřuje svůj nesouhlas. Vzájemný vztah rodič dítě se pročistí a opět mohou být  ve vzájemném sepětí.  Již není mezi nimi vztek, hostilita, z níž pramení větší neposlušnost a vzdor. Dítě je pak volné ke hře a poznávání světa kolem sebe.
 

Kontraindikace TPO

 • úmysl použít TPO jako výchovný prostředek  
 • ambivalentní vztah k terapii pevným objetím. Nevíte zda ,, ano či ne"? 
 • je-li jeden z rodičů proti, při čemž mají oba opatrovnická práva 
 • pokud objímající rodič odmítá pořádek v rodinném systému
 • psychózy a hraniční poruchy osobnosti
 • v případě sexuálního zneužití či trestání bytím ze strany objímajícího rodiče 
 • pokud nesnesete tělesný kontakt, je Vám nepříjemný

 

Procesy v terapii pevným objetím

 • Dosycení
 • Oplakání zemřelého
 • Usmíření s rodiči pod vizualizací
 • Manželské usmíření pod vizualizací 
 • Pevné objetí rodič - malé dítě
 • Rehabilitace poporodních zážitků

 

Jak terapie probíhá

 • Pod vizualizací bez přítomnosti rodiče, partnera

 • Na živo s přítomným rodičem, partnerem, rodičem

Knihy, které stojí za to přečíst

Knihy jsou vydané nakladateslstvím Portál. Jsou čtivé, velmi srozumitelně vás provedou duševním světem dětí. Jak vnímají svět a vztah, pomohou Vám porozumět  dětské duši, jak vnímají svět a vztahy v rodině, co potřebují a jak na nedostatek svých pořeb reagují.  Dozvíte se také že  potřebují pocit jistoty a bezpečí, a jak jim jej dopřát. 
 

        

Blog terapie pevným objetím

 • Stupně pevného objetí

  1. stupeň pohled z očí do očí, je dobré, když se držíte alespoň za ruce. Tím se otevírá další cesta komunikace skrze tělesný kontakt. Konfrontace emaptickou komunikací, s porozuměním, soustředěnou pozorností a vnímáním situace v širším kontextu. 2. stupeň je držení za...

 • Smíření s rodiči pod vizualizací v terapii pevným objetím

  Proces v terapii pevným objetím pod vizualizací znamená, že ten, s kým se chcete smířit, není fyzicky přítomen.  Pevnou schránku, pocit bezpečí zajistí kooterapeut a nebo Vám blízká osoba, před níž nemáte ostych hovorořit. A to tak, že si lehnete na záda a on na vás tak, aby vám to bylo...

 • Pevné objetí jako životní forma

  HARDY, M.  - DUDÁŠOVÁ , T. - VRANKOVÁ, E. - HRAŠKOVÁ, A. 2011. Sociálna patológia rodiny. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferéncie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty. 365str. ISBN 978 - 80 - 8132 - 000 - 2.  článek na straně 267 - 274  Pevné objetí jako životní...

 • Pevné objetí jako součást životního stylu - reakce na kritiku ALPY terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové

  Kolem pevného objetí, a to zejména s dětmi, se poslední dobou rozpoutala ostrá diskuse s vyhraněnými názory protichůdných stran. Jmenuji se Kateřina Neubauerová, minulý rok jsem dokončila výcvik TPO u PhDr. Jiřiny Prekopové a PhDr. Jaroslava Šturmy, tak že patřím k zastáncům pevného...

 

Během terapeutické práce s klienty respektuji ETICKÝ KODEX  terapeuta pevného objetí podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode